Priča o uspjehu – kraj odlomka u priči o posidoniji

posidonija-posidonia-oceanica-saspas-bova

Zadnji je dan projekta Interreg Italy-Croatia SASPAS. Iako smo pomalo tužni što projekt završava, s ponosom gledamo na sve što smo napravili, u čemu smo imali priliku sudjelovati, na suradnje koje smo ostvarili s partnerima i na sve novo što smo naučili.

Najčešće se prilikom planiranja napravi vrlo ambiciozan plan kojeg poslije ne možeš mijenjati te ga zbog situacija na koje ne možeš utjecati ne uspiješ u potpunosti realizirati. No SASPAS nam je pokazao da je nekad moguće napraviti i više od planiranog. Provedene su dvije transplantacije posidonije umjesto jedne i dva monitoringa livada više od planirano.

Nakon više od 20 godina borbe s administracijom i financijama u Nacionalnom parku Kornati napokon je realizirano postavljanje ekoloških sidrišta.

Kampanjom „Postani čuvar posidonije“ postigli smo da u  javnosti riječ Posidonia oceanica nije više nepoznanica, nego da nas zovete i pitate kako se možete uključiti te postati ambasadori i čuvari posidonije.

Bova za sidrenje

Ovaj međunarodni projekt uključivao je osam partnerskih organizacija, koje su zajedničkim djelovanjem za cilj imale uspostaviti sustav koji će očuvati morske cvjetnice. Fokus Sunca bio je na aktivnostima koje su se provodile u NP Kornati, ali i na nacionalnoj kampanji „Postani čuvar posidonije“.

U jesen 2019. zaronili smo u uvali Kravljačica i vidjeli kako se po prvi puta u ovom dijelu Jadrana radi transplantacija posidonije. Redovno smo pratili stanje prirodnih i transplatiranih livada. U ljeto 2021. godine Javna ustanova NP Kornati postavilaje ukupno 40 ekološki prihvatljivih sidrišta u uvalama: Kravljačica, Strižnja, Šipnate i Tomasovac – Suha punta. U svakoj od navedenih uvala postavljeno je 10 sidrenih mjesta za plovila do 16 metara dužine. Uspješnim postavljanjem takvog sidrenog sustava u sklopu SASPAS projekta, započelo je ostvarivanje dugoročnog cilja NP Kornati – uspostavi sidrišta u 19 uvala i potpuna zabrana slobodnog sidrenja u Parku.

Kornati iz zraka

Kampanjom „Postani čuvar posidonije“ razvili smo mrežu ambasadora i čuvara posidonije.

Cilj kampanje bila je edukacija dionika nautičkog sektora o važnosti posidonije, ali i o načinima i savjetima kako se aktivno uključiti i jednostavnim koracima sačuvati posidoniju.

Projekt smo priveli kraju organizacijom Konferencije o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice gdje smo s relevantnim dionicima razgovarali o sljedećim koracima – kartiranje i monitoring livada; pojednostavljivanje procesa dodjele koncesija za ekološka sidrišta; uspostava mehanizama za financiranje zaštite posidonije; edukacija nautičara i informiranje javnosti; jačanje nadležnosti i kapaciteta za bolji nadzor sidrenja te strateško promišljajnje održivog nautičkog turizma. Kolege iz Španjolske podijelili su  primjere dobre prakse s Baleara, gdje smo se još jednom uvjerili kako je osnova za promjene motivacija i suradnja.

Konferencije o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice

Priča o posidoniji u Suncu traje već 20 godina i ona se nastavlja i dalje. Projekt SASPAS  jedan je od niza uspješnih koraka koji nam daje motivaciju za daljnji rad na očuvanju livada posidonije.

Zato nas prati i dalje i „Postani čuvar posidonije“!

Tagovi: