Razvoj civilnog društva

RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Suradnja je važan pokretač i temelj našeg djelovanja. Svoj doprinos razvoju civilnoga društva kako u sektoru zaštite okoliša tako i ostalim sektorima  dajemo kroz brojne aktivnosti koje provodimo u suradnji s udrugama, institucijama i organizacijama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Uključeni smo u rad brojnih mreža udruga. U rad mreža uključujemo se angažmanom u upravljačkim strukturama mreža, razmjenom informacija, znanja i iskustva, jedinstvenim nastupom po pitanjima od zajedničkog interesa, ona vezana uz područja rada Udruge kao i rada organizacija civilnog društva.

Aktivno se uključujemo u donošenje i praćenje provedbe brojnih strateških i planskih dokumenta na nacionalnim i lokalnim razinama, a povezanih s razvojem civilnoga društva poput Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.

Naši zaposlenici sudjeluju u radu brojnih radnih skupina i tijela na lokalnim i nacionalnim razinama, putem kojih nastoje dati svoj doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju te doprinoseći kroz svoj angažman razvoju participativne demokracije.

Pružamo podršku brojnim lokalnim udrugama i građanskim inicijativama u njihovim nastojanjima usmjerenim k zaštiti okoliša ali i organiziranju vlastitog djelovanja.

Kroz provedbu svojih aktivnosti izravno doprinosimo edukaciji i informiranju o važnosti i ulozi sudjelovanja javnosti, važnosti građanskog angažmana, osobito kod mladih putem njihova izravna uključivanja u volontiranje i društveno korisno učenje.

Sve ove aktivnost doprinose daljnjem jačanju  i razvoju civilnoga društva u Hrvatskoj.

Nacionalne mreže:

                 Mreža Zelenih telefona Hrvatske, članica smo mreže od 1999. godine.

Zeleni forum  Zeleni forum, članica smo mreže od 1999. godine, član koordinacije koju čini

  deset udruga iz Mreže.

 

Međunarodne mreže:

       EEB iz Bruxellesa,  članica smo ove mreže od 2006. godine
  CEEweb iz Mađarske, članica smo ove mreže od 2006. godine.
       AdriaPAN iz Italije, članica smo ove mreže od 2009. godine.
 MedPAN iz Francuske, članica smo ove mreže od 2009. godine.
Seas At RiskSEAS AT RISK, članica smo ove mreže od 2015. godine.

 

BioNET BioNET – The Network of Biodiversity Related Civil Society Organizations in South-East Europe, članica smo ove mreže od osnutka od 2018. godine