JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad

jedro-komiža

Udruga Sunce Split kao jedan od partnera započela je s provedbom trogodišnjeg projekta nositelja Zelene akcije pod nazivom „Projekt JEDRO- Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad“, na kojem će u suradnji s još devet partnera iz RH, prikupljati i analizirati podatke te doprinijeti unapređenju sustava upravljanja na tri ključna tematska područja (voda, energetika i otpad) kao doprinos rješavanju ekološke krize i klimatskih promjena, na kojima su u Hrvatskoj nedostatno istraženi i razvijeni modeli kojima bi se ostvario njihov značajniji razvoj.

Ova tematska područja reflektiraju prioritete zaštite okoliša, održivosti i ekonomskog razvoja. Stoga će se u okviru projekta JEDRO proizvesti smjernice za unaprjeđenje sustava upravljanja navedenim tematskim područjima te promovirati njihova primjena među donositeljima odluka i ostalim dionicima.

Tri tematska istraživačka područja koja će se istražiti su:

  1. Upravljanje vodama– s naglaskom na razlike u kvaliteti i cijeni vodnih usluga, koje reforme su potrebne, kojim mehanizmima se upravlja te kako se uključuje građane.
  2. Gospodarenje otpadom– s naglaskom na upravljanje po zero waste principu kao odgovor na postojeći problem neodrživog gospodarenja otpadom te promovirajući model koji doprinosi i ekološkoj i ekonomskoj održivosti.
  3. Obnovljivi izvori energije– s naglaskom na oblike organizacije proizvodnje (npr. energetske zadruge), participativnost, značaj na razini nacionalnih i lokalnih politika.

Ključna horizontalna tema zajednička svim područjima je pitanje uključivanja građana u upravljanju uslugama.

Ovaj projekt doprinosi ostvarenju europskih ciljeva, zbog čega smatramo da je u projekt vrijedno uložiti sredstva EU.

Cilj EU-a je reciklirati najmanje 55 posto komunalnog otpada do 2025. godine, a u Hrvatskoj se odvojeno prikuplja samo 26% uz trend blagog porasta. Kvalitetnije upravljanje ovim sustavom rezultirat će i znatnijim ubrzanjem ovog trenda.

Klimatski cilj EU je smanjiti emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030., u odnosu na 1990. godinu. U Hrvatskoj obnovljivi izvori još nisu dosegli niti 10% udjela u ukupnoj proizvodnji električne energije. Istraživanje i promoviranje modaliteta koprodukcije i zajedničkog upravljanja u ovom sektoru rezultirat će i povećanjem proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

EU također teži osiguranju jednakog prava pristupa vodi za sve građane, a kroz projekt ćemo analizirati razlike u kvaliteti vode u RH te izraditi smjernice za reformu sustava.

Uzevši u obzir sve ove faktore projektni partneri su odlučili osnovati tematsku mrežu „Jedro“, koja će graditi kapacitete za istraživačkim, zagovaračkim i policy radom na ovim temama te širiti kapacitete i znanja na druge OCD-e te zagovarati rezultate prema donositeljima odluka i drugim ključnim akterima.

Projekt JEDRO- Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad počeo je 29.10.2020. godine i trajat će 36 mjeseci. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta je 3.594.308,89 kn.

Voditeljica projekta: Hajdi Biuk

Projektni partneri su:

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

Zeleni Osijek

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Zelena energetska zadruga (ZEZ) 

Brodsko ekološko društvo (BED) 

Ekološka udruga Krka Knin

Pravo na grad (PNG)

PAN – Udruga za zaštitu okoliša i prirode

ZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa 

Kontakt osoba za više informacija: Enes Ćerimagić, Zelena akcija.

Ovo priopćenje nastalo je u okviru projekta “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” koji sufinancira Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda (broj ugovora: UP.04.2.1.06.0033). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna RH (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 469.083,4 eura po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, a razdoblje provedbe projekta je od 29. listopada 2020. do 29. listopada 2023. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Zelene akcije.

Povezane vijesti

Smjernice za upravljanje otpadom, vodom, i energetikom (2023)

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele! (2023)

Napredak u gospodarenju otpadom postoji, ali je neujednačen i nedovoljan! (2023)

Poziv na JEDRO okrugli stol „Gospodarenje otpadom u gradovima i općinama u RH – prepreke, izazovi i prilike“ (2023)

Poziv na JEDRO okrugli stol – upravljanje vodama u Hrvatskoj (2023)

Javno savjetovanje za prijedlog Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023. – 2028. (2023)

Obrazloženje rješenja Ustavnog suda o ukidanju Uredbe o uslužnim područjima (2023)

Hrvatska bez važećeg Plana gospodarenja otpadom (2023)