EU Uredba o obnovi prirode – prekretnica za rješavanje biološke i klimatske krize!

eu-zakon-o-obnovi-prirode

Europska komisija ovog tjedna predstavila je prijedlog nove Uredbe o obnovi prirode. Ovo će biti prvi takav zakon u svijetu jer postavlja pravno obvezujuće ciljeve za obnovu degradiranih kopnenih i morskih ekosustava diljem EU-a. Ovo je velika prekretnica za rješavanje trenutne biološke i klimatske krize i ponovno uspostavljanje zdravog odnosa između čovjeka i prirode.

Pozdravljamo dugo očekivanu objavu ovog prijedloga, koji pokazuje predanost Europske komisije Europskom zelenom planu i Strategiji biološke raznolikosti do 2030.

Uredba o obnovi prirode mogla bi promijeniti situaciju za ugrožene morske ekosustave i vrste koje su pod sve većim pritiskom u Europi. Međutim, kako bi se obnova zaista i omogućila ova uredba bi se trebala pozabaviti i nedostacima u provedbi Zajedničke ribarstvene politike EU, koja do sada nije uspjela riješiti štetne učinke ribarstva kako to zahtijeva okolišno pravo EU-a.

Neodrživi ribolov je najveći pokretač gubitka biološke raznolikosti u našim morima, nužne su snažne mjere za postizanje ciljeva obnove morskih ekosustava.

Zakonodavni prijedlog zahtijeva od država članica da u svojim nacionalnim planovima obnove detaljno navedu mjere ribarstva koje namjeravaju usvojiti u okviru Zajedničke ribarske politike, ali ne uključuje zaštitni mehanizam za prevladavanje eventualnih zastoja među državama članicama, kako bi se osiguralo da se obnova morskih ekosustava ostvari do 2030. godine kako je planirano.

O prijedlogu uredbe će sada pregovarati Europsko vijeće i Europski parlament, a nevladine organizacije ih pozivaju da pojačaju svoje ambicije za suočavanje s ekološkom krizom stanja mora. Pozivamo obje institucije da se posebno pozabave neodrživim ribolovom, koji je nespojiv s restauracijom i kojeg Europska komisija nije na odgovarajući način obradila u svom prijedlogu zakona.

„Livade posidonije su ugrožene korištenjem povlačnih ribolovnih alata, ali i slobodnim obaranjem sidara. Kako bi se zaustavila daljnja degradacija i omogućila obnova ovog iznimno važnog i ugroženog morskog staništa nužno je uspostaviti učinkovitu kontrolu sidrenja i okvire za daljnji razvoj nautičkog turizma na Jadranu“ – rekla je Zrinka Jakl, predsjednica Udruge Sunce.

Ključni elementi za učinkovitu obnovu mora uključuju:

  • usvajanje pravno obvezujućeg cilja za strogu zaštitu najmanje 10% europskog mora do 2030. godine;
  • mehanizme koji će osigurati da mjere obnove neće biti ugrožene destruktivnim ribolovnim praksama;
  • osiguravanje transparentnosti procesa i rezultata nacionalnih planova obnove prirode država članica EU-a, uz uključivanje svih relevantnih dionika u procese izrade i praćenja;
  • osiguravanje mehanizama za prevladavanje neučinkovitih procedura Zajedničke ribarstvene politike koje bi mogle onemogućiti kontrolu destruktivnih „off shore“ ribolovnih praksi te postizanje ciljeva za obnovu morskih ekosustava;
  • bolje reguliranje i kontrolu ostalih destruktivnih praksi za morske ekosustave kao što su slobodno sidrenje, nasipavanje i betonizacija obale te ispuštanje otpadnih voda.

Tagovi: