Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka prirode Telašćica (2023)

posidonia-ocenica-sunce-monitoring

U sklopu usluge „Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka prirode Telašćica“, Sunce će provesti sedmo uzastopno praćenje stanja livada posidonije u ovom zaštićenom području. Ovakva mjerenje od iznimne su važnosti za provedbu potrebnih mjera očuvanja jer omogućuju praćenje njihove učinkovitosti u zaštiti ovog iznimno važnog staništa.

Posidonia oceanica morska je cvjetnica i endem Sredozemnog mora. Njezine livade su najvažniji ekosustav u Sredozemlju. Unatoč širokoj rasprostranjenosti, ugrožene su brojnim ljudskim djelovanjima, a najveći pritisak uzrokuje sidrenje i nautički turizam.

posidonia-ocenica-sunce-monitoring

Naziv usluge: Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka prirode Telašćica

Usluga uključuje provedbu terenskog prikupljanja podataka, odnosno prikupljanje podatak o gustoći i pokrovnosti livada putem autonomnog ronjenja na protokolom zadanim lokacijama na području Parka prirode Telašćica, obradu podataka i izradu izvješća s kartografskim prikazima i  usporedbom rezultata iz prethodno provedenih istraživanja.

Naručitelj usluge: Javna ustanova „Park prirode Telašćica“

Trajanje usluge: 28.02.2023. – 15.12.2023.

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol. E-mail: [email protected]