Tags: saspas

Keep calm and save Posidonia

Pridružite se našoj mreži društveno odgovornih poduzeća i tvrtki koji će kao Ambasadori posidonije pomoći u ostvarenju cilja, te stvoriti mrežu nautičara Čuvara posidonije koji svojim ponašanjem i djelovanjem direktno pomažu u zaštiti morskih cvjetnica.

...

Priča o uspjehu – kraj odlomka u priči o posidoniji

Zadnji je dan projekta Interreg Italy-Croatia SASPAS.

...

Provedeno prvo terensko istraživanje u sklopu EU Interreg projekta SASPAS

U okviru projekta SASPAS (Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea) u lipnju […]

...

Počela provedba projekta SASPAS – Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea

Projekt SASPAS počeo je 1. siječnja 2019. godine i trajat će ukupno 30 mjeseci. U […]

...