VolonTERRA – aktivne škole pokreću promjene!

Volonterra-Hollen

Mladi i učenici u Hrvatskoj nemaju dovoljno razvijene građanske i socijalne kompetencije da postanu aktivni i odgovorni građani koji će doprinijeti održivoj budućnosti. Dok su te kompetencije, prema Okvirnom nacionalnom kurikulumu (2011.), temelj razvoja društva, neadekvatna provedba posljedica je zapostavljenosti međupredmetnih tema zbog nedostatka znanja, vještina, kompetencija i motivacije učenika. Iako škole educiraju o zaštiti okoliša, često nisu ekološki osviještene i šalju dvosmislenu poruku učenicima i zaposlenicima.

Kako bi se ispunile nacionalne održive obveze prema „Agendi 2030“, moraju se poduzeti mjere za obrazovanje djece i mladih kako bi postali aktivni i odgovorni građani koji su predani održivoj budućnosti. Cilj projekta VolonTERRA – aktivne škole pokreću promjene! jest promicanje i razvoj vještina i kompetencija učitelja i drugih edukatora u području aktivnog građanstva za okoliš i održivi razvoj. Projekt je usmjeren na integraciju stečenih vještina u osnovne škole kako bi se stvorila osnova za preobrazbu djece i mladih u aktivne i odgovorne građane koji će raditi za održivu budućnost.

Ciljevi projekta:

Projekt VolonTERRA – aktivne škole pokreću promjene! posvećen je jačanju sposobnosti i kompetencija učitelja i nastavnika u poticanju aktivnog građanstva za održivost okoliša. Primarni je cilj besprijekorna integracija praksi aktivnog građanstva za okoliš s načelima obrazovanja za održivi razvoj (OOR) unutar osnovnih škola. CIlj je ove integracije uspostaviti čvrste temelje za preobrazbu djece i mladih u proaktivne i odgovorne građane koji se zalažu za održivu budućnost.

Specifični ciljevi:

Projekt je izravno usmjeren na poboljšanje vještina i kompetencija obrazovnih stručnjaka, usavršavanje nastavnih materijala i metodologija te poticanje suradničkih napora među projektnim partnerima u području OOR-a. Neizravno, inicijativa nastoji njegovati ekološku svijest među svim dionicima, promičući usvajanje ekološki odgovornih načela i potičući veći angažman zajednice i privatnog sektora.

Projektne aktivnosti:      

Glavni zadatak 1 – pripremna faza: Osmišljavanje i izrada obrazovnog programa i pedagoško-didaktičkih materijala za provedbu obrazovanja u području obrazovanja za održivi razvoj
Aktivnost 1.1. Dizajn i izrada obrazovnog programa
Aktivnost 1.2.: Dizajn, izrada i prikupljanje popratnih edukativnih i didaktičkih materijala
Aktivnost 1.3.: Prikupljanje, dizajn i tisak didaktičkog sredstva za razvoj i poticanje aktivnog angažmana u zaštiti okoliša (ESD društvena igra)

Glavni zadatak 2 – faza provedbe: Provedba obrazovnih mjera za učitelje i druge odgojno-obrazovne djelatnike u području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj
Aktivnost 2.1.: Informiranje ciljnih skupina o projektu i projektnim aktivnostima te podrška za sudjelovanje
Aktivnost 2.2.: Provedba osmišljenog/razrađenog obrazovnog programa (od PA 1.1)
Aktivnost 2.3.: Učionica na otvorenom – priprema i provedba zadane volonterske aktivnosti
Aktivnost 2.4.: Priprema i provedba proizvoljnih volonterskih aktivnosti
Aktivnost 2.5.: Praćenje provedbe i pružanje podrške učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima te učenicima uključenim u odgojno-obrazovni program.

Glavni zadatak 3: Razmjena znanja, iskustava i dobre prakse te unapređenje kapaciteta odgojno-obrazovnih radnika
Aktivnost 3.1.: Razmjena iskustava i informacija između hrvatskih i njemačkih partnera 
Aktivnost 3.1.1.: Studijsko putovanje u Njemačku
Aktivnost 3.1.2.: Putovanje razmjene u Hrvatsku
Aktivnost 3.2.: Priprema i održavanje završnih proslava u partnerskim školama (Dan učionica u prirodi)

Ciljane skupine

Primarne ciljane skupine:

  • 20 predstavnika odgojno-obrazovnih institucija Splitsko-dalmatinske županije koji će sudjelovati u programu unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencije za vođenje kluba volontera u području obrazovanja za održivi razvoj i unaprijeđenu ekološke odgovornosti u školskom sustavu.

Pozadinske informacije: Školski volonterski klub u Hrvatskoj usporediv je s njemačkim “Nachmittags – AG” (afternoon working group), ali priprema i organizacija aktivnosti za djecu je volonterski rad.

Druge ciljane skupine:

  • 200 učenika uključenih u projektne aktivnosti vezane uz volonterski klub koje provode edukatori
  • 97 osnovnoškolskih učitelja i odgajatelja iz udruga mladih, centara za odgoj i obrazovanje Splitsko-dalmatinske županije, preko 600 predstavnika Hrvatskog saveza školske zadruge, odgojno-obrazovnih djelatnika i ostalih djelatnika koji komunikacijskim aktivnostima djeluju na području aktivnog građanstva za okoliš i održivi razvoj
  • 40 – 60 učenika uključenih u rad volonterskih klubova koji će razvijat ekološku svijest te unapređivati znanja i vještine za aktivno građanstvo za okoliš i obrazovanje za održivi razvoj
  • četiri studenta Filozofskog fakulteta i Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije koji će sudjelovati u obrazovnim aktivnostima za učenike
  • stručnjaci koji rade u javnim ustanovama nadležnima za provedbu obrazovnih politika sudjelovanjem na završnim svečanostima u školama i završnoj konferenciji.

Nositelj projekta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
Projektni partneri: Regionalni centar za odgoj i obrazovanje Hollen

Trajanje projekta:  24 mjeseci (1. 1. 2024. – 31. 12. 2025.)

FINANCIRANJE: ukupni proračun projekta 159.998,00 EUR (50 % financira Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Voditeljica projekta u Suncu
Margita Radman, voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje
[email protected]

Povezane vijesti

Studijsko putovanje: VolonTERRA tim prikuplja nova znanja i iskustva (2024)

Učenici žele doprinijeti, a škole se aktiviraju – službeno smo započeli projekt VolonTERRA na kick-off sastanku (2024)