Arhivirani projekti

Povezane vijesti

ML Repair (2018)

Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj (2018)

Odgovorno za prirodu (2018)

Mali koraci za održivo društvo (EVS) (2017)

VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE! – školski volonterski programi u zaštićenim područjima prirode (2017)

Otpad nije smeće-kompostirajmo za vrtove veće! – Primjena odgovornog postupanja s otpadom u osnovnim školama i vrtićima (2017)

Europska volonterska služba (EVS) (2017)

Projekt ”Ozelenjivanje” turističke ponude Dalmacije (2017)

Confish projekt (2017)

Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša (2016)

Zajedno i aktivno – odgovorno stvaranje i postupanje s otpadom (2016)

Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M (2016)

Priroda Dalmacije – Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji (2016)

Plan jačanja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u Istočnoj Europi’ (2016)

DeFishGear projekt: Sustav upravljanja morskim otpadom u Jadranskoj regiji (2016)

Volonterski programi u parkovima Hrvatske (2016)

Projekt SEA-Med: Razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u morskim zaštićenim područjima (2016)

Zajedno za prirodu i okoliš (2016)

Sudjeluj u održivom razvoju (2016)

Partnerstvo za okoliš (2016)