Arhivirani projekti

Plastic Smart City Dubrovnik

Podizanje svijesti o važnosti kompostiranja

For plastic free Croatian Islands

Uspostava modela zajedničkog upravljanja malim gospodarskim ribarstvom u Sredozemlju

Zelena učenička poduzeća – održivo razmišljanje i djelovanje

SASPAS – Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea

Školski botanički vrt mediteranskog bilja

Plastic Smart Cities Croatia

Održiva učenička poduzeća u hrvatskim srednjim školama – zelena poduzeća promiču održivo poduzetničko razmišljanje i djelovanje  mladih ljudi u Hrvatskoj

SUSHI DROP – SUstainable fiSHeries wIth DROnes data Processing

ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy

FAIRSEA – Fisheries in the Adriatic Region – a Shared Ecosystem Approach

ML Repair

Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj

Odgovorno za prirodu

Otpad nije smeće

Mali koraci za održivo društvo (EVS)

VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE! – školski volonterski programi u zaštićenim područjima prirode

Otpad nije smeće-kompostirajmo za vrtove veće! – Primjena odgovornog postupanja s otpadom u osnovnim školama i vrtićima

Europska volonterska služba (EVS)

Projekt ”Ozelenjivanje” turističke ponude Dalmacije

Confish projekt

Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša

Zajedno i aktivno – odgovorno stvaranje i postupanje s otpadom

Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M

Priroda Dalmacije – Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji

Plan jačanja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u Istočnoj Europi’

DeFishGear projekt: Sustav upravljanja morskim otpadom u Jadranskoj regiji

Volonterski programi u parkovima Hrvatske

Projekt SEA-Med: Razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u morskim zaštićenim područjima

Zajedno za prirodu i okoliš

Sudjeluj u održivom razvoju

Partnerstvo za okoliš