DesirMED – demonstracija i uključivanje rješenja utemeljenih na prirodi za transformaciju Mediterana u prostor otporan na klimatske promjene

Klimatske promjene postaju sve veća svjetska prijetnja i utječu na naše društvo, zdravlje i dobrobit. Mediteran je posebno pogođen ovim promjenama i jedan je od ekonomski najmanje razvijenih EEA biogeografskih regija. Kako bismo se prilagodili, moramo promijeniti način razmišljanja i djelovanja, razvijati nove politike i surađivati na svim razinama.

DesirMED projekt, koji financira Europska unija, prepoznao je rješenja utemeljena na prirodi kao jedan od načina prilagodbe klimatskim promjenama. Cilj primjene takvih rješenja jest očuvanje i obnova ekosustava, povećanje otpornosti na klimu, održivo upravljanje okolišem, a, u isto vrijeme, osiguranje širih dugoročnih socioekonomskih koristi.

Splitsko-dalmatinska županija (SDŽ) jedna je od pet regija koje sudjeluju u petogodišnjem Desire-MED projektu. Naša županija, koja se nalazi u središnjem dijelu Jadrana, ima visoko urbanizirana obalna područja. Ta područja izložena su porastu razine mora i drugim klimatskim prijetnjama poput toplinskih valova, suša, poplava i olujnih priobalnih valova. SDŽ se već suočava s pritiscima klimatskih promjena, a projekt Desire-MED pomoć će joj u testiranju inovativnih rješenja za upravljanje tim izazovima.

DesirMED projekt financira program Horizon Europe – Research and innovation programme kao podrška provedbi misije prilagodbe klimatskim promjenama (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01). Cilj je DesirMED projekta povećati ambiciju, vlasništvo i sposobnost regionalnih mediteranskih vođa i zajednica dokazanim transformativnim pristupima prilagodbe klimatskim promjenama dajući prioritet rješenjima utemeljenima na prirodi.

U tu svrhu DesirMED uključuje višerazinski skup aktera u pet demonstracijskih regija i tri replicirajuće regije koji rade ruku pod ruku sa znanstvenim partnerima na poticanju holističkih pristupa za provedbu transformativne prilagodbe. Uključivanje ključnih institucija u regiji u okvir upravljanja na više razina, djelovat će kao katalizator za pokretanje i ubrzavanje potrebnih radnji za dugoročno povećanje regionalne otpornosti na klimatske promjene.

Opći DesirMED ciljevi:

Cilj DesirMED projekta, koristeći dokazane metode prilagodbe koje se temelje na prirodi, jest povećat ambiciju, odgovornost i sposobnost regionalnih lidera i zajednica u Mediteranu za prilagodbu klimatskim promjenama. Kako bi postigao ove ciljeve, DesirMED surađuje s više razina dionika u pet demonstracijskih regija i tri regije za repliciranje, u suradnji sa znanstvenim partnerima.

Demonstracijske regije (DR): u Hrvatskoj Splitsko-dalmatinska županija, u istočnom Portugalu Beiras i Serra da Estrela, u Španjolskoj Valencijska Zajednica, u Italiji Sardinija te Istočna Makedonija i Trakija u Grčkoj.

Regije za repliciranje (RR): u Francuskoj regija Provansa-Alpe-Azurna obala, u Italiji Provincija Potenza i Cipar.

Projekt Desire-MED tijekom 60 mjeseci okupit će tim stručnjaka iz različitih disciplina, uključujući prostorno planiranje, biologiju, ekologiju, klimatologiju, ekonomiju, financije, kao i poduzeća, poljoprivrednike, javne agencije i stručnjake za angažiranje dionika, komunikaciju i širenje aktivnosti kako bi razvili regionalne strategije prilagodbe i otpornosti. Regionalnim angažiranjem ključnih institucija u višerazinskom upravljačkom okviru, projekt će također djelovati kao katalizator za poticanje i ubrzanje akcija koje su potrebne za dugoročno povećanje otpornosti na klimu u mediteranskim regijama.

Očekivani DesirMED rezultati:

  1. stvaranje zajedničke vizije i ambicije među ključnim dionicima u regiji i izrada karte ključnih dionika za uključene DR-ove i RR-ove;
  2. razvoj i demonstracija rješenja utemeljenih na prirodi za prilagodbu klimatskim promjenama;
  3. uvtrđivanje prilika za proširenje i uvođenje inovativnih rješenja u širu uporabu te izrada izvještaja o iskustvima;
  4. razmjena znanja i podataka o krajolicima i ključnim kontrolnim sustavima u regiji, izrada karte regionalnih klimatskih rizika i inovativnog okvir praćenja za procjenu učinkovitosti;
  5. poticanje akcije za pravednu tranziciju inovativnim oblicima angažmana i upravljanja te izrada izvještaja o preprekama i prilikama za promjenu ponašanja;
  6. mobilizacija financija i resursa za investicije otporne na klimu;
  7. izgradnja kapaciteta za regionalne aktere učenjem iz demonstriranih rješenja;
  8. izgradnja zajednice prakse i mreže od najmanje 100 klimatskih ambasadora za podršku inovativnim rješenjima.
DesirMED_Horizon_Clima_Kick_off_Venice

Koordinator projekta:

CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Partneri:

Hrvatska: Splitsko-dalmatinska županija (SDC), Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (CRA/PPA), Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce;
Italija: Autonomna regija Sardinije (RAS), Provincija Potenza (PPT), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Città Ricerche Territorio Innovazione Ambiente srl (CRITERIA) i Fondazione IMC Centro Marino Internazionale (IMC);
Portugal: Istituto Politecnico de Castelo Branco (IPCB), Associacao para um Centro de Estudos em desenvolvimento sustentavel (CEDES), Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra de Estrela (CIM-BSE), Inova+ Innovation Services (INOVA+) i Općina Fundão (FUNDAO);
Španjolska: Fundacion Tecnalia Research and Innovation (TECNALIA), Generalitat Valenciana (Valencia), Vaersa Valenciana de Aprovechamiento Energetico de Residuos (VAERSA) i Medi XXI Gabinet de solucions ambientals (MEDI XXI);
Nizozemska: Climate-KIK Holding BV (CKIC), Stichting Deltares (DELTARES) i Stichting Wageningen Research (WR);
Cipar: Energeiako Grafeio Kyprion Politon (CEA) i Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI);
Grčka: Dynamic Vision (Dyn-V), Dimokritio Panepistimio Thrakis (DUTH), Perifereia Anatolikis Makedonias Kai Thrakis (REMTH), Perifereiako Tameio Anaptyxis Anatolikis Makedonias Thrakis (RDF-EMT), Dimos Pangaiou (PAGGAION) i European Public Law Organisation (EPLO);
Francuska: Conseil National Provence Alpes Côte d’Azur (Regio SUD) i Union Internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN);
Irska: BwB Connect (BwB).

Financiranje programa sredstvima Europske unije: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01.
Akcije istraživanja i inovacija u potpori provedbe misije prilagodbe klimatskim promjenama.

Ovaj je projekt financiran iz programa Europske unije Horizon Europe prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101112972
Ukupna vrijednost projekta: 17.733.882,50 €
Ukupno financiranje projekta: 16.938.059,00 €

Datum početka: 1. siječnja 2024.
Datum završetka: 31. prosinca 2028.

Voditeljica projekta u Suncu: Maja Jurić
E-pošta: [email protected]

Povezane vijesti

DesirMED: održiva budućnost za Dalmaciju (2024)