Projekti

DesirMED – demonstracija i uključivanje rješenja utemeljenih na prirodi za transformaciju Mediterana u prostor otporan na klimatske promjene

ASPEH – Adriatic SPEcies and Habitats of coastal areas

BIOPRESSADRIA – Prekogranična integrirana strategija za smanjenje gubitka bioraznolikosti uslijed antropogenih pritisaka duž jadranske obale

AWASTER – Adopting WASTE as Resource

WASTEREDUCE – Integrirane strategije i rješenja za smanjenje otpada u zaštićenim područjima i područjima Natura 2000

FishNoWaste – Smanjenje i upravljanje otpadom u ribarskim lukama Jadranskog mora s ciljem promicanja održivog ribarstva

Plastic-Free Croatian Island

VolonTERRA – aktivne škole pokreću promjene!

Life in plastic is NOT fantastic!

ŠIZIKA – Šivanje, zakrpe i kreativne aktivnosti

Mali koraci za održivo društvo – Putovanje prema ekološkoj svijesti

Karijera za zeleni, digitalni i održivi turizam

Marine litter free Dalmatian Island

Strategije cjelovitog oporavka obalnih brownfield područja (2023.-2024.) – Coastal brownfield remediation

VERA – Održivi poljoprivredni modeli za očuvanje biološke raznolikosti

ML-FREE: Marine Litter-Free Adriatic Sea – Obrazovanje za aktivno sudjelovanje mladih

EFFICIENTN2K – Jačanje institucionalne suradnje u nadzoru i provedbi zaštite u zaštićenim morskim područjima Natura 2000

From river to the sea – let’s be plastic free

JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad

LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“

SEAS – Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem

Zeleni telefon

Arhivirani projekti