Zaposlenici

Profesionalni tim Sunca čini mala skupina entuzijasta opremljena maksimalnom dozom strasti i stručnosti te minimalno potrebnom dozom esencijalnog mazohizma i tvrdoglavosti potrebnih za rad u sektoru zaštite prirode i okoliša u Hrvatskoj.

Gabrijela Medunić-Orlić
dipl. ing. kemije, B.Sc. znanosti i tehnologije okoliša
 • Izvršna direktorica
 • Voditeljica Programa za zaštitu okoliša i održivi razvoj
 • E-mail: [email protected]
Zrinka Jakl
mag. biol.
 • Predsjednica Upravnog odbora Udruge Sunce
 • Voditeljica Programa zaštite prirode
 • E-mail: [email protected]
Margita Radman
mag. biol. et oecol.
 • Voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje, članica etičkog povjerenstva
 • E-mail: [email protected]
Samanta Šećer
mag. forens.
Maja Jurić
dipl.novinarka
mr.sc. Matea Špika
mag. biol.
 • Voditeljica projekata u Programu zaštite prirode, članica etičkog povjerenstva
 • E-mail: [email protected]
Tea Kuzmičić Rosandić
mag. biol. et oecol.
Tihana Arapović
mag. biol.

Barbara Ćukušić, univ. bacc. oec.

Miranda Šimac, mag. biologije i zemljopisa

 • Voditeljica projekata, članica etičkog povjerenstva
 • Stručna suradnica edukatorica
 • E-mail: [email protected]
Vida Zrnčić
mag. oecol. et prot. nat.
Ana Miletić
mag.oecol.
Maja Golem
mag. educ. philol. croat i mag. paed.
Fedra Dokoza
mag.ing.agr.
Hajdi Biuk
mag. iur.
Margita Gospodnetić
mag. oec.

Bivši zaposlenici od 2009. do danas

Patricija Granić, Stela Lađarević, Paula Podrug, Jadranka Radić, Milena Šijan, Mosor Prvan, Anamarija Kalinić, Marija Nazlić, Jakša Božanić, Mia Bašić, Pinija Poljaković, Nastja Logar,  Vedrana Franić, Tena Šarčević, Tina Disopra, Marin Spetič, Blanka Rakuljić, Stela Vukojević, Lina Vuletić, Ivana Krstulović, Andrea Tvrdić, Anamarija Paradinović