Tijela upravljanja

Sunce je organizacija civilnog društva (OCD) koja posluje prema Zakonu o udrugama i Statutu te kao takva ona nema vlasnika već pripada svim njenim članovima.

Tijela Udruge:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Predsjednik/ica Upravnog odbora

4. Izvršni/a direktor/ica

Skupština je najviše tijelo upravljanja Suncem, a čine je svi aktivni članovi Udruge koji na taj način sudjeluju u vođenju organizacije. Na sjednicama Skupštine odlučuje se o članovima/icama Upravnog odbora, promjenama Statuta, financijskim izvještajima i izvještajima o radu, te drugim organizacijskim i statusnim promjenama u Suncu.

Upravni odbor je najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. UO provodi odluke Skupštine, nadzire rad i poslovanje, donosi godišnje programe i odluke vezane uz radne odnose, imenuje izvršnog/u direktora/icu te niz drugih funkcija u skladu sa Statutom. Upravni se odbor sastoji od tri vanjska člana koji se odabiru putem javnog natječaja i dva predstavnika zaposlenika koji zaposlenici biraju među sobom. Izvršni direktor/ica sudjeluje u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja. Mandat članova UO je četiri godine.

Predsjednik/ica Upravnog odbora ujedno je i predsjednica Udruge. Predsjednik/ica predstavlja Sunce u javnosti, zastupa Udrugu u imovinsko-pravnim i financijskim pitanjima te obavlja druge zadaće koje predvidi UO. Predsjednika/icu biraju među sobom članovi Upravnog odbora.

Izvršni/a direktor/ica bira se putem natječaja na trajanje od četiri godine, a u svom mandatu odgovorna je za izvršenje Strateškog plana Sunca te drugih planova i programa kao i provedbi odluka Upravnog odbora i Skupštine Udruge u skladu sa Statutom.

Članovi Upravnog odbora za razdoblje od 02.04.2020 do 02.04.2024.:

 1. Zrinka Jakl, dipl. ing. biologije i ekologije, Predsjednica Upravnog odbora, predstavnica zaposlenika
 2. Samanta Šećer,  mag. forenz., predstavnica zaposlenika
 3. Marija Nazlić, mag.educ.biol.et.chem., vanjska članica (od 30.07.2021, prethodno do 09.07.2021. Ivana Carev, dr.sc. kem.)
 4. Andrijana Parić, mag. soc. i profesorica filozofije, magistrica za lokalni razvoj – Zajednički magisterij Europske unije za područja u tranziciji, vanjska članica
 5. Marko Pećarević, magistar konzervacijske biologije, vanjski član.

Gabrijela Medunić-Orlić, Mag. Chem., B:Sc. Znanosti i tehnologije okoliša, članica bez prava odlučivanja (izvršna direktorica)

Članovi UO za razdoblje od 2016.-2020.

 1. Zrinka Jakl, dipl. ing. biologije-ekologije, Predsjednica Upravnog odbora.
 2. Ivana Krstulović Baković, dipl. iur, predstavnica zaposlenika.
 3. Marina Marković, dipl. politolog, MSc in Integrated Coastal Zone Management, vanjska članica.
 4. Andrijana Parić, dipl. sociologinja i profesorica filozofije, magistrica za lokalni razvoj –Zajednički magisterij Europske unije za područja u tranziciji, vanjska članica.
 5. Marko Pećarević, magistar konzervacijske biologije, vanjski član.

Gabrijela Medunić-Orlić, Mag. Chem., B:Sc. Znanosti i tehnologije okoliša, članica bez prava odlučivanja (izvršna direktorica)

Članovi UO za razdoblje 2012-2016.

 1. Zrinka Jakl, dipl. ing. biologije-ekologije, Predsjednica, predstavnica zaposlenika
 2. Mosor Prvan, dipl. ing. biologije-ekologije, predstavnik zaposlenika
 3. Marina Marković, dipl. politolog, MSc in Integrated Coastal Zone Management, vanjska članica
 4. Andrijana Parić, dipl. sociologinja i profesorica filozofije, magistrica za lokalni razvoj –Zajednički magisterij Europske unije za područja u tranziciji, vanjska članica
 5. Slađana Pavlinović, dr.sc. ekonomije, vanjska članica

Gabrijela Medunić-Orlić, Mag. Chem., B:Sc. Znanosti i tehnologije okoliša, članica bez prava odlučivanja (izvršna direktorica)