Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Tijela upravljanja

Sunce je organizacija civilnog društva (OCD) koja posluje prema Zakonu o udrugama i Statutu te kao takva ona nema vlasnika već pripada svim njenim članovima.

Tijela Udruge:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Predsjednik/ica Upravnog odbora

4. Izvršni/a direktor/ica

Skupština je najviše tijelo upravljanja Suncem, a čine je svi aktivni članovi Udruge koji na taj način sudjeluju u vođenju organizacije. Na sjednicama Skupštine odlučuje se o članovima/icama Upravnog odbora, promjenama Statuta, financijskim izvještajima i izvještajima o radu, te drugim organizacijskim i statusnim promjenama u Suncu.

Upravni odbor je najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. UO provodi odluke Skupštine, nadzire rad i poslovanje, donosi godišnje programe i odluke vezane uz radne odnose, imenuje izvršnog/u direktora/icu te niz drugih funkcija u skladu sa Statutom. Upravni se odbor sastoji od tri vanjska člana koji se odabiru putem javnog natječaja i dva predstavnika zaposlenika koji zaposlenici biraju među sobom. Izvršni direktor/ica sudjeluje u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja. Mandat članova UO je četiri godine.

Predsjednik/ica Upravnog odbora ujedno je i predsjednica Udruge. Predsjednik/ica predstavlja Sunce u javnosti, zastupa Udrugu u imovinsko-pravnim i financijskim pitanjima te obavlja druge zadaće koje predvidi UO. Predsjednika/icu biraju među sobom članovi Upravnog odbora.

Izvršni/a direktor/ica bira se putem natječaja na trajanje od četiri godine, a u svom mandatu odgovorna je za izvršenje Strateškog plana Sunca te drugih planova i programa kao i provedbi odluka Upravnog odbora i Skupštine Udruge u skladu sa Statutom.

Članovi Upravnog odbora za razdoblje od 02.04.2020 do 02.04.2024.:

 1. Zrinka Jakl, dipl. ing. biologije i ekologije, Predsjednica Upravnog odbora, predstavnica zaposlenika
 2. Samanta Šećer,  mag. forenz., predstavnica zaposlenika
 3. Ivana Carev, dr.sc. kem., vanjska članica
 4. Andrijana Parić, mag. soc. i profesorica filozofije, magistrica za lokalni razvoj – Zajednički magisterij Europske unije za područja u tranziciji, vanjska članica
 5. Marko Pećarević, magistar konzervacijske biologije, vanjski član.

Gabrijela Medunić-Orlić, Mag. Chem., B:Sc. Znanosti i tehnologije okoliša, članica bez prava odlučivanja (izvršna direktorica)

Članovi UO za razdoblje od 2016.-2020.

 1. Zrinka Jakl, dipl. ing. biologije-ekologije, Predsjednica Upravnog odbora.
 2. Ivana Krstulović Baković, dipl. iur, predstavnica zaposlenika.
 3. Marina Marković, dipl. politolog, MSc in Integrated Coastal Zone Management, vanjska članica.
 4. Andrijana Parić, dipl. sociologinja i profesorica filozofije, magistrica za lokalni razvoj –Zajednički magisterij Europske unije za područja u tranziciji, vanjska članica.
 5. Marko Pećarević, magistar konzervacijske biologije, vanjski član.

Gabrijela Medunić-Orlić, Mag. Chem., B:Sc. Znanosti i tehnologije okoliša, članica bez prava odlučivanja (izvršna direktorica)

Članovi UO za razdoblje 2012-2016.

 1. Zrinka Jakl, dipl. ing. biologije-ekologije, Predsjednica, predstavnica zaposlenika
 2. Mosor Prvan, dipl. ing. biologije-ekologije, predstavnik zaposlenika
 3. Marina Marković, dipl. politolog, MSc in Integrated Coastal Zone Management, vanjska članica
 4. Andrijana Parić, dipl. sociologinja i profesorica filozofije, magistrica za lokalni razvoj –Zajednički magisterij Europske unije za područja u tranziciji, vanjska članica
 5. Slađana Pavlinović, dr.sc. ekonomije, vanjska članica

Gabrijela Medunić-Orlić, Mag. Chem., B:Sc. Znanosti i tehnologije okoliša, članica bez prava odlučivanja (izvršna direktorica)

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET