Tijela upravljanja

Gabrijela_Medunic_Orlic

Sunce je organizacija civilnog društva (OCD) koja posluje prema Zakonu o udrugama i Statutu te kao takva ona nema vlasnika, već pripada svim njezinim članovima.

Tijela Udruge:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Predsjednik/ica Upravnog odbora
4. Izvršni/a direktor/ica

Skupština je najviše tijelo upravljanja Suncem, a čine je svi aktivni članovi Udruge koji tako sudjeluju u vođenju organizacije. Na sjednicama Skupštine odlučuje se o članovima/icama Upravnog odbora, promjenama Statuta, financijskim izvještajima i izvještajima o radu te drugim organizacijskim i statusnim promjenama u Suncu.

Upravni odbor najviše je tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. UO provodi odluke Skupštine, nadzire rad i poslovanje, donosi godišnje programe i odluke o radnim odnosima, imenuje izvršnog/u direktora/icu te obavlja niz drugih funkcija u skladu sa Statutom. Upravni odbor sastoji se od triju vanjskih članova koji se odabiru javnim natječajem i dvaju predstavnika zaposlenika koje zaposlenici biraju među sobom. Izvršni direktor/ica sudjeluje u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja. Mandat članova UO je četiri godine.

Predsjednik/ica Upravnog odbora ujedno je i predsjednica Udruge. Predsjednik/ica predstavlja Sunce u javnosti, zastupa Udrugu u imovinsko-pravnim i financijskim pitanjima te obavlja druge zadaće koje predvidi UO. Predsjednika/icu biraju među sobom članovi Upravnog odbora.

Izvršni/a direktor/ica bira se putem natječaja na trajanje od četiri godine, a u svom mandatu odgovorna je za izvršenje Strateškog plana Sunca te drugih planova i programa kao i provedbi odluka Upravnog odbora i Skupštine Udruge u skladu sa Statutom.

Članovi Upravnog odbora za razdoblje od 2. travnja 2020. do 2. travnja 2024.:

 1. Zrinka Jakl, dipl. ing. biologije i ekologije, predsjednica Upravnog odbora, predstavnica zaposlenika
 2. Samanta Šećer,  mag. forenz., predstavnica zaposlenika
 3. Marija Nazlić, mag. educ. biol. et. chem., vanjska članica (od 30. srpnja 2021., prethodno do 9. srpnja 2021. Ivana Carev, dr. sc. kem.)
 4. Andrijana Parić, mag. soc. i profesorica filozofije, magistrica za lokalni razvoj – Zajednički magisterij Europske unije za područja u tranziciji, vanjska članica
 5. Marko Pećarević, magistar konzervacijske biologije, vanjski član
 6. Gabrijela Medunić-Orlić, Mag. Chem., B.Sc. Znanosti i tehnologije okoliša, članica bez prava odlučivanja (izvršna direktorica).

Članovi UO za razdoblje od 2016. do 2020.:

 1. Zrinka Jakl, dipl. ing. biologije i ekologije, predsjednica Upravnog odbora.
 2. Ivana Krstulović Baković, dipl. iur, predstavnica zaposlenika.
 3. Marina Marković, dipl. politolog, MSc in Integrated Coastal Zone Management, vanjska članica
 4. Andrijana Parić, dipl. sociologinja i profesorica filozofije, magistrica za lokalni razvoj – Zajednički magisterij Europske unije za područja u tranziciji, vanjska članica
 5. Marko Pećarević, magistar konzervacijske biologije, vanjski član
 6. Gabrijela Medunić-Orlić, Mag. Chem., B.Sc. Znanosti i tehnologije okoliša, članica bez prava odlučivanja (izvršna direktorica).

Članovi UO za razdoblje od 2012. do 2016.

 1. Zrinka Jakl, dipl. ing. biologije i ekologije, predsjednica, predstavnica zaposlenika
 2. Mosor Prvan, dipl. ing. biologije-ekologije, predstavnik zaposlenika
 3. Marina Marković, dipl. politolog, MSc in Integrated Coastal Zone Management, vanjska članica
 4. Andrijana Parić, dipl. sociologinja i profesorica filozofije, magistrica za lokalni razvoj – Zajednički magisterij Europske unije za područja u tranziciji, vanjska članica
 5. Slađana Pavlinović, dr.s c. ekonomije, vanjska članica
 6. Gabrijela Medunić-Orlić, Mag. Chem., B:Sc. Znanosti i tehnologije okoliša, članica bez prava odlučivanja (izvršna direktorica).