Vijesti

Zajedno bez plastike na Jazz & Wine festivalu

Ovogodišnji Jazz & Wine festival u Starom gradu na Hvaru organiziran je bez plastike!

...

Sunce dalo osvrt za Europsku Komisiju prije izrade Izvješća o ranom upozorenju državama članicama EU

RH nije uspjela dostići ciljeve u pogledu odvajanja i recikliranja otpada za 2020. godinu i od tada se situacija nije značajnije promijenila.

...

Keep calm and save Posidonia

Pridružite se našoj mreži društveno odgovornih poduzeća i tvrtki koji će kao Ambasadori posidonije pomoći u ostvarenju cilja, te stvoriti mrežu nautičara Čuvara posidonije koji svojim ponašanjem i djelovanjem direktno pomažu u zaštiti morskih cvjetnica.

...

Rezultati analize SEAS projekta

Čist i zdrav okoliš interes je svakoga, ali okoliš ne može sam sebe zastupati, stoga putem sudjelovanja javnosti građani mogu postati glas okoliša.

...

Preporuke Konferencije o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice

Sudionici su rapravljali o izazovima i rješenjima razvoja održivog nautičkog turizma u svjetlu smanjivanja njegovog utjecaja na jedno od najvažnijih i najugroženijih morskih staništa – livade morskih cvjetnica.

...

Polugodišnji izvještaj o radu Zelenog telefona u 2022. godini

Nakon šest mjeseci vrijednog rada na pritužbama koje ste nam uputili putem servisa Zeleni telefon, ovim putem Vas obavještavamo o rezultatima Polugodišnjeg izvještaja o radu Zelenog telefona.

...

Edukacija djece u sklopu LIFE Artina projekta 

U sklopu projekta, više od 100 djece sudjelovalo je u edukacijskim programima osmišljenim na ovu specifičnu temu te prilagođenim djeci predškolskog uzrasta i učenicima razredne i predmetne nastave.

...

Pristupanje Sunca GOOD inicijativi

Zajedno za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav.

...

Aplikacija za monitoring otpada – CroSeaCleanApp, dodatna vrijednost ekološkim akcijama

Aplikacija CroSeaCleanApp omogućuje svim organizacijama civilnog društva monitoring količine i sastava sakupljenog otpada.

...