Razvoj volonterstva

Rad i djelovanje Udruge Sunce ne bi bilo kreativno, raznoliko i toliko obuhvatno bez volontera. Svjesni važnosti i uloge volontiranja u jačanju građanskog angažmana i poticanju aktivnog doprinosa zaštiti okoliša i prirode, rad Udruge Sunce usmjerili smo na razvoj volonterstva u Udruzi, ali i doprinos razvoju volonterstva u Hrvatskoj i EU.

Volonterstvo se neprestano razvija i njeguje od osnivanja Udruge Sunce, 1998. godine, i to kroz:

Unaprjeđenje ciklusa menadžmenta volontera

Višegodišnjim, kontinuiranim pristupom razvoju volonterstva u Udruzi, strukturiranog načina prihvata i rada s volonterima, kao i unaprjeđenja vještina njihovim upravljanjem i razvojem, doprinijelo se efikasnijoj i efektivnijoj koordinaciji volonterâ u Suncu.

Pružanje mogućnosti različitih oblika volontiranja u Udruzi prepoznato je kao izuzetno vrijedan alat za širenje znanja i iskustva o tematici zaštite okoliša i prirode, aktivnog građanstva i civilnog društva općenito te jačanje ljudskih kapaciteta i utjecaja Udruge.

Volonteri koji se uključuju u naš rad, najčešće mladi, stječu kompetencije i kreću se u radnom okruženju čime se povećavaju mogućnosti za vlastito daljnje zapošljavanje.

Nadalje, manji broj volontera su i osobe s visokom razinom stručnosti i specifičnih znanja kojima doprinose razvoju organizacije i pojedinih projekata te uspješnijoj provedbi određenih aktivnosti.

S volonterima sklapamo Ugovor o volontiranju te im po završetku volontiranja na zahtjev dodjeljujemo potvrdu o stečenim kompetencijama. Volontiranje u Suncu uređeno je Pravilnikom o volontiranju.

Izdvajamo sustavno prikupljene podatke o organiziranom volontiranju u Udruzi Sunce u proteklom petogodišnjem razdoblju, a koji su dostavljeni i Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru obvezne dostave godišnjeg izvješća o organiziranom volontiranju temeljem Zakona o volontiranju.

GodinaUkupan broj volonteraUdio broja EVS/ESS volonteraUkupan broj volonterskih satiUdio sati EVS/ESS volontera
2016.2511.941699
2017.2822.4031.150
2018.8043.7992.562
2019.8144.0392.909
2020.1453.0692.729
2021. 1232.8422.498
2022.4543.8423.688
2023.7033.3962.309

Vijesti o godišnjem izvješću o organiziranom volontiranju u Udruzi Sunce možete vidjeti ovdje:

2023.
2022.
2021.
2020.
2019.

Provedbu programa volontiranja u Suncu za nacionalne i međunarodne volontere

Nacionalnim i stranim volonterima je u Udruzi Sunce uvijek moguće volontirati kratkotrajno ili dugotrajno zbog projektnih potreba ili pak kao pomoć redovitim uslugama i aktivnostima organizacije.

Međunarodni volonteri javljaju nam se samostalno ili se angažiraju putem programa „Europske snage solidarnosti“ Europske komisije. Naime, Sunce se akreditiralo za provedbu ovog programa još 2015. godine te svake godine primamo 2 međunarodna volontera na dugoročnu volontersku aktivnost od 12 mjeseci.

Od 2020. godine smo i potporna organizacija unutar istog programa s mogućnošću slanja hrvatskih volontera na volontersku službu u države članice EU ili drugih Europskih zemalja.

Više o mogućnostima i prijavi za volontiranje unutar programa Europske snage solidarnosti možete pronaći na njihovoj web stranici.

Volontere Udruge Sunce uključivalo se kroz razne projekte i programe, a aktivnosti volontera obuhvaćale su: organizaciju, logistiku, osmišljavanje i provedbu različitih edukativnih aktivnosti (Zeleni izleti) i javnih događanja (Dani volonterskog rada u sklopu kampanje Hrvatska volontira, Splitska biciklijada, Dan planeta Zemlje), komunikacijske aktivnosti (izrada promotivnih materijala, edukativno-informativnih materijala, videa i dr.), sudjelovanje u organizaciji i provedbi ronilačkih akcija i inventarizaciji podmorja, rad na Zelenom telefonu, anketiranje, unos podataka, itd.


Edukaciju i informiranje o volonterstvu

Udruga izgrađuje vlastite kapacitete putem poticanja zaposlenika na pohađanje edukacija za koordinatore volontera kako bi uspostavila kvalitetne volonterske programe i uspješno provodila menadžment volontera Sunca.

Edukaciju i informiranje o volonterstvu provodimo i kroz aktivnosti različitih projekata te izradu informativno edukativnog materijala. U okviru projekta „VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE! – školski volonterski programi u zaštićenim područjima prirode“ 2018. godine održali smo konferenciju o školskim volonterskim programima u zaštićenim područjima prirode (završnu konferenciju projekta „VOLontIraj za prirodu, VOLontIraj za SEBE“) te izradili „Priručnik za razvoj školskog volontiranja u zaštićenim područjima prirode“. U okviru „Projekta integracije u EU Natura 2000 – NIP“ izradili smo web stranicu za sustavno uključivanje pojedinaca u volonterske aktivnosti u zaštićenim područjima te priručnik „Parkovi Hrvatske – Priručnik za volontere“ koji služi kao vodič za početak volontiranja u zaštićenim područjima Hrvatske te potiče na stjecanje iskustva, razumijevanja prirode i razvijanja odgovornog odnosa prema prirodi i okolišu.

Izradili smo i „Priručnik za vođenje volontera i volonterskih programa Javne ustanove Nacionalni park Mljet“ namijenjen djelatnicima JU NP Mljet. Priručnik je izrađen kroz projekt „Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području Nacionalnog parka Mljet, MLJET – ODISE(J)A MEDITERRANEA“.

Naši su međunarodni volonteri i koordinatorica Europskih snaga solidarnosti (ESS) u Udruzi Sunce uvijek spremni informirati zainteresirane mlade osobe od 18 do 30 godina o mogućnostima i prednostima volontiranja. Za više informacija možete se javite na mail: [email protected]


Poticanje razvoja volonterstva u drugim institucijama i organizacijama

Osobito potičemo volontiranje mladih, volontiranje u okviru odgojno-obrazovnih ustanova te volontiranje tijekom studiranja. Značajnu pažnju posvećujemo i poticanju volontiranja u zaštićenim područjima.

Raznim dosadašnjim projektima uspješno smo podržali javne ustanove zaštićenih područja i odgojno-obrazovne ustanove Hrvatske u razvoju i promociji vlastitih volonterskih programa. U okviru „Projekta integracije u EU Natura 2000 – NIP“ izradili smo 33 programa volontiranja za 19 zaštićenih područja.

Kroz projekt „VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE! – školski volonterski programi u zaštićenim područjima prirode“ volonterske programe koji uključuju volontiranje u zaštićenim područjima proveli smo u suradnji s 3 odgojno-obrazovne ustanove, 4 javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima te Ligom za prevenciju ovisnosti.