Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom

Kartiranje-Otok-Brac

Kartiranje obalnih i morskih pridnenih staništa Jadrana s aspekta zaštite i očuvanja prirode je višeznačno i nužno potrebno, a kako bi se prvenstveno poboljšalo znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za učinkovito praćenje i upravljanje istom.

Naziv usluge: Usluga kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom

Usluga uključuje provedbu terenskog snimanja 300 dropdown kamera transekata, uključujući pripremu i dostavu snimljenog materijala.

Naručitelj usluge: OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju

Trajanje usluge: 05.10.2022. – 31.10.2023.

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol.

E-mail: [email protected]

Povezane vijesti

Izrada nacionalne karte morskih staništa (2024)