Strategije cjelovitog oporavka obalnih brownfield područja (2023.-2024.) – Coastal brownfield remediation

Costal-Brownfield

U svijetu gdje se obala prepliće s naslijeđem industrije, rađa se priča o transformaciji koja donosi održivi prosperitet. Ovaj projekt, nazvan Strategije cjelovitog oporavka obalnih brownfield područja – Coastal brownfield remediation, proizlazi iz želje za povezivanjem stručnjaka iz Hrvatske i Norveške u zajedničkom naporu da revitaliziraju bivše industrijske komplekse poput onih u Notoddenu i postrojenja tvornice ferolegura u Dugom Ratu.

slagalica-ee-grant-sunce

Projekt Strategije cjelovitog oporavka obalnih brownfield područja proizlazi iz želje za jačanjem suradnje između stručnjaka iz Hrvatske i Norveške u području remedijacije brownfield područja uz obalu. Ova inicijativa ima za cilj revitalizirati i očuvati morska područja, potičući pritom zeleni i održivi turizam, dok se istovremeno radi na smanjenju ekoloških, ekonomskih i društvenih dispariteta unutar Europe.

Ciljevi projekta:

Glavni cilj je poticanje razvoja i razmjene najboljih praksi u revitalizaciji brownfield područja, posebno naglašavajući ekosustavna rješenja. Takav pristup omogućava očuvanje priobalnih područja, istovremeno otvarajući prostor za ekološki održivi turizam. Uključivanjem lokalnih vlasti u Hrvatskoj, projekt ima za cilj jačati njihove kapacitete za uspješnu suradnju s stručnjacima, te doprinijeti smanjenju ekoloških, ekonomskih i društvenih dispariteta u europskim obalnim područjima.

Također, kroz studentsko natjecanje “Case study Dugi Rat”, pružamo priliku mladim umovima da se uhvate u koštac s ekološkim izazovima i ponude rješenja iz inženjerske, okolišne i društvene perspektive.

ee-grant-sunce-costal-brownfield-remediation

Projektne aktivnosti:

  1. Analiza i sažetak nacionalne legislative, preporuka i praksi
  2. Tehnički posjet prostoru bivšeg industrijskog kompleksa u Notoddenu
  3. Tehnički posjet prostoru bivšeg postrojenja tvornice ferolegura u Dugom ratu
  4. Tehnički posjet poduzeću za obradu onečišćenog tla Noah (Norveška)
  5. Edukativna radionica na temu obnove brownfield područja Dugi rat
  6. Konačni izvještaj – plan remedijacije brownfield područja

Očekivani rezultati projekta:

  • Razvijene i podijeljene dobre prakse u oporavku brownfield područja.
  • Jačanje kapaciteta hrvatskih stručnjaka i dionika u području obnove brownfield područja.
  • Osnažena lokalna vlast za suradnju sa stručnjacima.
  • Smanjenje ekološke, ekonomske i društvene neujednačenosti u području Europe.

Nositelj projekta je Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet.
Projektni partneri: University of South-Eastern Norway, Općina Dugi rat, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

slagalica-ee-grant-sunce

Trajanje projekta: 01.04.2023. – 01.04.2024.

Financiranje: Bilateralna inicijativa “Strategije cjelovitog oporavka obalnih brownfield područja (2023.-2024.)” financirana je u okviru Fonda za bilateralne odnose EGP i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021..

Voditeljica projekta u Suncu:  Hajdi Biukmag. iur.
e-mail: [email protected]