Kako radimo

Sunce je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja uz članove i volontere ima i tim zaposlenika kojeg čine stručnjaci iz različitih područja, ujedinjeni u postizanju ciljeva zaštite okoliša i prirode.

Naše djelovanje temeljimo na aktualnim znanstvenim pokazateljima i primjerima dobre prakse, stručnosti i dugogodišnjem iskustvu u području zaštite prirode i okoliša.

Zalažemo se za transparentnost poslovanja, podataka i rezultata te sudjelovanje i dijalog svih zainteresiranih strana u rješavanju problema vezanih uz okoliš i prirodu.

Vrijednosti i principi djelovanja Sunca:

 • Predanost misiji i viziji
 • Okolišno odgovorno ponašanje
 • Pouzdanost
 • Transparentnost
 • Otvorenost za suradnju
 • Stručnost
 • Odgovornost
 • Dobrobit zajednice
 • Dosljednost
 • Održivost
 • Proaktivnost
 • Neovisnost
 • Društvena uključivost
 • Etičnost
 • Pravednost
 • Demokratičnost

Svjesni smo nužnosti ostvarivanja kvalitetne suradnje sa svim zainteresiranim stranama koje mogu doprinijeti zajedničkim ciljevima očuvanja prirode i okoliša. Stoga Sunce u svom djelovanju surađuje s brojnim organizacijama, institucijama i pojedincima iz svih sektora društva, od međunarodnih institucija i državne uprave do odgojno-obrazovnih ustanova.

Udruga Sunce učeća je organizacija, koja u svom radu  primjenjuje sustave osiguranja i upravljanja kvalitetom namijenjene neprofitnim organizacijama. Korištenje sustava upravljanja kvalitetom osigurava da smo vođeni misijom, vizijom, vrijednostima i integritetom organizacije, usmjereni prema pružanju vrijednosti za korisnike, održivosti organizacijskih kapaciteta te doprinosimo održivom razvoju.


Vanjska evaluacija Udruge Sunce 2005.-2014.