Kako radimo

Sunce je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja uz članove i volontere ima i tim zaposlenika kojeg čine stručnjaci iz različitih područja, ujedinjeni u postizanju ciljeva zaštite okoliša i prirode.

Naše djelovanje temeljimo na aktualnim znanstvenim pokazateljima i primjerima dobre prakse, stručnosti i dugogodišnjem iskustvu u području zaštite prirode i okoliša.

Zalažemo se za transparentnost poslovanja, podataka i rezultata te sudjelovanje i dijalog svih zainteresiranih strana u rješavanju problema vezanih uz okoliš i prirodu.

Vrijednosti i principi djelovanja Sunca:

Dosljednost ostvarujemo predanošću viziji, misiji i ciljevima organizacije te nastojeći primjenjivati principe održivog razvoja u svakodnevnom životu.

Odgovornost organizacije temeljimo na znanju i činjenicama te stručnom interdisciplinarnom pristupu istovremeno potičući samoinicijativnost i kreativnost pojedinaca. Kao odgovorna neprofitna organizacija svoj rad i rezultate činimo dostupnim javnosti.

Suradnja je vrijednost koju njegujemo unutar i izvan organizacije. Potičemo povjerenje i dijalog među dionicima, a rad same organizacije temeljimo na timskom radu, poštivanju različitosti stavova i ideja te nenasilnom djelovanju.

Uspješnost za nas znači da potičemo promjene i ostvarujemo ciljeve, a članovi tima postižu zadovoljstvo u radu, izgrađuju sebe kroz posao te njeguju kvalitetne međuljudske odnose.

Svjesni smo nužnosti ostvarivanja kvalitetne suradnje sa svim zainteresiranim stranama koje mogu doprinijeti zajedničkim ciljevima očuvanja prirode i okoliša. Stoga Sunce u svom djelovanju surađuje s brojnim organizacijama, institucijama i pojedincima iz svih sektora društva, od međunarodnih institucija i državne uprave do odgojno-obrazovnih ustanova.

Udruga Sunce učeća je organizacija, koja u svom radu  primjenjuje sustave osiguranja i upravljanja kvalitetom namijenjene neprofitnim organizacijama. Korištenje sustava upravljanja kvalitetom osigurava da smo vođeni misijom, vizijom, vrijednostima i integritetom organizacije, usmjereni prema pružanju vrijednosti za korisnike, održivosti organizacijskih kapaciteta te doprinosimo održivom razvoju.


Vanjska evaluacija Udruge Sunce