SEAS – Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem

more-udruga-sunce

Naziv projekta:  Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem – SEAS

Nositelj projekta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE

Partneri:

  • Udruga Zelena Istra
  • WWF Adria
  • Urbanex d.o.o.
  • University of South-Eastern Norway (USN)

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2021. – 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 166.497, 90 € od čega je 149.848,11 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Poveznice na relevantne internetske stranice: https://sunce-st.org/

Projektom se želi doprinijeti očuvanju bioraznolikosti ekosustava našeg Jadranskog mora, odnosno biljnog i životinjskog svijeta u moru. More i obala danas su izloženi brojnim pritiscima rastućih ekonomskih sektora, odnosno ljudskih aktivnosti (kao što su: ribarstvo, turizam, gradnja i dr.). S obzirom da je upravljanje morem i obalom podijeljeno između više različitih tijela, potrebno je koordinirati, odnosno uskladiti njihovo djelovanje, u svrhu što bolje i ažurnije zaštite mora i obale.

Osim koordiniranog rada tijela, nužno je poboljšati postojeći zakonodavni okvir koji uređuje ovu materiju te ojačati sudsku praksu, odnosno potaknuti upravna i sudska tijela da razmišljaju i djeluju intenzivnije u zaštiti morskog okoliša bez kojeg nema ni života na zemlji. Nadalje, projektom se planira poticanje donošenja novih zakona i politika i provođenje dodatnih istraživanja i analiza, u svrhu jačanja znanja koja će se koristiti za bolju zaštitu morskog okoliša.

Isto će se postići kroz provođenje aktivnosti sudjelovanja u donošenju relevantnih nacionalnih i lokalnih politika, akata i postupaka koji imaju utjecaj na morski okoliš te izradu analiza o upotrebi i učincima pravnih alata u zaštiti morskog okoliša, kao i tematskih istraživanja na ovu temu. Kvalitetnija implementacija okolišnog zakonodavstva omogućit će se jačanjem sudske prakse i pritom edukacijom svih dionika procesa.

Važnu ulogu u projektu imaju udruge partneri te dr. udruge i građanske inicijative za zaštitu okoliša u RH koje žele da se njihov glas čuje i stavovi uvaže. Projekt će im omogućiti usavršavanje u tematskim područjima projekta povezanim sa zaštitom morskog okoliša te korištenju pravnih alata; instituta sudjelovanja javnosti i pristupa pravosuđu.

Uz usavršavanje i dodatno jačanje ovih kapaciteta, projekt će im omogućiti edukaciju i stjecanje zagovaračkih vještina za zagovaranje dobrih praksi i rješenja među donositeljima odluka i širom javnosti. Također, značajnu ulogu u projektu imaju i tijela nadležna za odlučivanje i donošenje zakona i politika na nacionalnoj i lokalnoj razini; stručnjaci u određenim područjima zaštite morskog okoliša; akademska zajednica, a posebice studenti i mladi koji će se svojom energijom i motiviranošću pomoći u pokretanju promjena i jačanju građanske svijesti  o važnosti zaštite morskog okoliša i aktivnog građanskog angažmana u njegovoj zaštiti među svojom populacijom.

Naime, studenti će se uz pomoć mentora i volontera u Udruzi uključiti u osmišljavanje, organizaciju i provedbu javnih edukacijskih događanja jačanja građanske svijesti i građanskog angažmana drugih studenata i građana. Naposljetku, mediji, odnosno šira javnost i građani koji već pokazuju veliki interes za sudjelovanjem u zaštiti okoliša te oni koji će taj interes tek steći, doprinijeti će provedbi projekta osvještavanjem i stjecanjem znanja o morskom okolišu i načinima njegove zaštite te aktivnim građanskim angažmanom u njihovim lokalnim zajednicama; kroz informiranje i aktivno sudjelovanje u odlučivanju o zahvatima i njihovim potencijalnim, štetnim utjecajima na morski okoliš. Projekt stoga pruža mogućnost aktivnog sudjelovanja u zaštiti izvora života, odnosno mora i morskog okoliša.

Planirane projektne aktivnosti direktno ukazuju na potrebu održivosti upravljanja i djelovanja kroz zagovaranje uspostave koordiniranog sustava upravljanja, donošenja politika, odluka i akata temeljenih na načelima održivosti, poticanja uključivanja javnosti u procese donošenja odluka i dokumenata te osvještavanja potrebe za aktivnim građanskim angažmanom u zaštiti morskog okoliša.

Uspješnom provedbom projektnih aktivnosti osigurat će se korak dalje prema uspostavi održivog suživota s prirodom o kojem ovisi naša budućnost i budućnost našeg planeta. U vremenu krize uzrokovane virusom Covid-19, vjerujemo da smo ovog svjesniji nego ikad prije.

Voditeljica projekta: Ivana Krstulović,mag. iur

E-mail: [email protected]

Povezane vijesti

Ostaje li pomorsko i opće dobro? (2022)

Studenti daju glas okolišu (2022)

Keep calm and save Posidonia (2022)

Rezultati analize SEAS projekta (2022)

Polugodišnji izvještaj o radu Zelenog telefona u 2022. godini (2022)

Kampanja Stop nasipavanju (2022)

Udruga Sunce organizirala Stand up „Danas ćemo se smijat, sutra plakat“ (2022)

Zašto su prirodne plaže važne? (2022)

Dio obale uvale Krknjaši opet se nasipava šljunkom (2022)

Kako je nasipavanje postalo glasnik ljeta? (2022)

Produžena suradnja s Pravnim fakultetom (2022)

Aktivno utječemo na Plan upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem SDŽ (2022)

Turističko privezište u Suhom Potoku – uređenje obale ili ozakonjenje bespravnog nasipavanja? (2022)

Čuvaj, pazi, ne bacaj! akcija čišćenja u Kaštel Gomilici (2021)

Održan stručni skup “Unaprjeđenje pravnih alata u zaštiti morskog okoliša” (2021)

Aktivno sudjelovanje u pitanjima zaštite okoliša – pravo ili mit? (2021)

Nasipavanje plaža i praksa nadležnih tijela (2021)

Devastacija obale u sjeni korona-krize (2020)