Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima

Grupa 5: izrada planova upravljanja iz skupine 5

Udruga Sunce, uz tvrtku SAFEGE d.o.o. i Udrugu BIOM, provodi uslugu „Izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 5: izrada planova upravljanja iz skupine 5“. Navedena skupina obuhvaća unaprijed dogovorena zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 na području Šibensko–kninske, Splitsko–dalmatinske i Dubrovačko–neretvanske županije. Udruga Sunce koordinira izradu 8 planova upravljanja koji obuhvaćaju ukupno 23 zaštićena područja i 70 područja ekološke mreže (36 morskih, 34 kopnenih). Planovi upravljanja koje koordinira Udruga Sunce obuhvaćaju područja: Ušće Krke, otok Hvar, Malostonski zaljev, Pelješac, Korčula, Sniježnica i Konavosko polje, Mljet (osim područja Nacionalnog parka).

Usluga se provodi unutar EU projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ (NATURA projekt). Osnovni cilj ovog projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom u Hrvatskoj kroz participativnu izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, uključujući i zaštićena područja, razvoj individualnih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja.

Ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska je preuzela obvezu uspostave ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja važna za očuvanje ptica (POP) te područja važna za očuvanje ugroženih stanišnih tipova i vrsta (POVS) navedenih na dodacima Direktive o pticama i Direktive o staništima. Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj obuhvaća 37% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora, odnosno 38 POP i 745 POVS područja. Učinkovito upravljanje tim područjima s ciljem održavanja ili postizanja dobrog stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i stanišnih tipova, također je obaveza svake države članice EU-a, pa tako i Hrvatske.

Izrada konačnih nacrta planova upravljanja unutar ove usluge provodit će se kroz strukturirani planerski proces, prema principima participativnog planiranja i adaptivnog upravljanja, a na temelju dosadašnjeg iskustva u planiranju upravljanja zaštićenim područjima u Hrvatskoj.

Vremenski okvir trajanja usluge je 18. ožujka 2020. – 31. listopada 2022. godine.

IME PROJEKTA: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode

PARTNER NA PROJEKTU: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 186.497.150,36 HRK (vrijednost Grupe 5. 6.995.177,30 HRK)

EU SUFINANCIRANJE: 158.503.452,80 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: lipanj 2017. – prosinac 2022.

AKTIVNOSTI PROJEKTA: Izrada nacrta planova upravljanja kroz participativni proces planiranja

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“

Povezane vijesti

Kraj usluge „Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima“ (2023)

Plan upravljanja – što je i čemu služi? (2023)

EU Uredba o obnovi prirode – prekretnica za rješavanje biološke i klimatske krize! (2022)

Sudjelovanje dionika na radionicama u 2021. doprinijelo kvaliteti budućeg Plana upravljanja (2022)