Izrada stručne studije „Studija o utvrđivanju vrste i opsega sadašnjih ribolovnih aktivnosti te prijedloga preporuka za očuvanje morskog ekosustava Paklenih otoka u okviru projekta SMILO – Med“

pakleni-otoci-smilo-med-udruga-sunce

U sklopu ove usluge, Sunce izrađuje stručnu studiju za potrebu izrade stručne podloge za promjenu granica Značajnog krajobraza Pakleni otoci s proširenjem zaštite na more.

Proglašenje zaštićenog morskog područja za cilj ima zaštitu i obnovu prirodnih staništa, povećanje ribljeg fonda, te očuvanje bioraznolikosti, kao našeg najvećeg prirodnog bogatstva.

Zaklada Princ Alberta II od Monaka podržava projekt “Integrirano upravljanje prirodnim resursima malih otoka Mediterana (SMILO-Med)” koji omogućava malim otocima SMILO mreže (Lipari – Italija, Porquerolles – Francuska, Sifnos – Grčka, Pakleni otoci – Hrvatska) provedbu konkretnih radnji koje pružaju ogledne primjere rješenja za očuvanje i održivo upravljanje prirodnim resursima, uz promicanje dijaloga među njima, i s drugim otocima diljem svijeta.

Naziv usluge: Studija o utvrđivanju vrste i opsega sadašnjih ribolovnih aktivnosti te prijedloga preporuka za očuvanje morskog ekosustava Paklenih otoka u okviru projekta SMILO – MED

Usluga uključuje provedbu analize stanje kako bi se prikupili svi potrebni postojeći podaci. Za potrebe izrade Studije potrebno je osmisliti i provesti konzultiranja i uključivanje ribarske zajednice (gospodarski ribolov, mali obalni ribolov, rekreacijski i športski ribolov, ribarska inspekcija, ribarska savjetodavna služba, FLAG Škoji itd.) i ronilačke zajednice u svrhu što kvalitetnije identifikacije vrijednosti i korištenja prostora, razine podrške dionika te mogućih izazova u uspostavi i budućem upravljanju.

Naručitelj usluge: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“

Trajanje usluge: 15.02.2023. – 01.09.2023.

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol.

E-mail: [email protected]