Marine litter free Dalmatian Island

Udruga_Sunce_morski_otpad_

Raznolikost morskog svijeta i krajolika čine Jadransko more izuzetnim. No, istovremeno Jadran se suočava s neprestanim i sve većim izazovima. Više od 80 % otpada prisutnog u Jadranskom moru, većinom plastike, stiže s kopna uslijed ljudskih aktivnosti. U Marine litter free Dalmatian Island projektu fokusirali smo se na jačanje kapaciteta lokalnih otočkih zajednica i organizacija u borbi s ovim izazovom.

Cilj projekta:

Edukacijom i jačanjem kapaciteta lokalnih otočnih zajednica i organizacija za provedbu akcija čišćenja i monitoringa otpada, cilj je projekta osnažiti lokalne zajednice za samostalno prikupljanje podataka o distribuciji morskog otpada.

Također, cilj je ojačati lokalne i nacionalne zagovaračke aktivnosti. Stoga, projektom želimo razviti mrežu lokalnih inicijativa/organizacija/obrazovnih ustanova s dalmatinskih otoka zainteresiranih za aktivan angažman u prikupljanju podataka o morskom otpadu i onečišćenju plastikom i rad na održivom gospodarenju otpadom te provedbi principa smanji na otocima.

Projektne aktivnosti:

  1. uspostava partnerstva s lokalnim inicijativama/organizacijama/obrazovnim ustanovama s dalmatinskih otoka;
  2. edukacija i podizanje svijesti među lokalnim otočkim zajednicama o morskom otpadu i onečišćenju plastikom, održivom gospodarenju otpadom te implementaciji principa smanji;
  3. komunikacijske i zagovaračke aktivnosti prema ključnim lokalnim i nacionalnim dionicima o utjecaju onečišćenja plastikom na morski život i potrebi za održivim gospodarenjem otpadom te implementaciji principa smanji.


Voditeljica projekta
: Tea Kuzmičić Rosandić, mag. biol. et oecol.
E-mail: [email protected]

Trajanje projekta: 15. kolovoza 2023. – 15. lipnja 2024.

Financiranje:  Projekt financira Dalmatian Islands Environment Foundation (DIEF), ogranak Conservation Collective, a ukupna je vrijednost potpore 9,940.00 EUR.