From river to the sea – let’s be plastic free

omis-From_river_to_the_sea–lets_be_plastic_free

Procjenjuje se da oko 80% otpada završava u moru iz izvora na kopnu i aktivnosti na kopnu, kao što su komunalni otpad s ilegalnih odlagališta, otpad koji se ispire u more kišnom vodom ili kao nusproizvod intenzivnih i nekontroliranih turističkih aktivnosti (UNEP, 2009).

Iz navedenog razloga Sunce se priključilo Sub-merus inicijativi From river to the sea – let’s be plastic free. Fokus ove inicijative je upravo ključno područje gdje se rijeka Cetina sastaje s morem, a to područje obuhvaća zaštićeno područje Kanjona rijeke Cetine i tri područja ekološke mreže Natura 2000. Ove lokacije nalaze se u gradu Omišu koji je poznata destinacija za avanturistički turizam, ali isto tako privlači velik broj posjetitelja tijekom turističke sezone.

Cilj projekta:

Cilj inicijative From river to the sea – let’s be plastic free je smanjenje pritiska onečišćenja Jadranskog mora plastičnim otpadom iz rijeke Cetine i tri područja ekološke mreže Natura 2000. Nadovezuje se na projekt Plastic free zone – Kanjon rijeke Cetine i na odredbe Odluke o ograničenju uporabe plastike unutar granica Značajnog krajobraza Kanjon rijeke Cetine.

Projektne aktivnosti:

Aktivnosti inicijative From river to the sea – let’s be plastic free obuhvaćaju sljedeće:

  • Uspostavljanje Eko-patrolne baze unutar kanjona rijeke Cetine
    Ova aktivnost uključuje pronalaženje pogodnog mjesta unutar kanjona rijeke Cetine gdje će se smjestiti Eko-patrolna baza. Ova baza će služiti kao središnje mjesto za aktivnosti Eko-patrole.
  • Izrada protokola za djelovanje Eko-patrole
    U suradnji s Javnom ustanovom More i krš, koja već obavlja poslove čuvara u kanjonu rijeke Cetine, bit će izrađen protokol koji će regulirati djelovanje Eko-patrole. Ovaj protokol će sadržavati smjernice i postupke koje će članovi Eko-patrole slijediti prilikom prikupljanja i razvrstavanja otpada te prijavljivanja nelegalnog odlaganja otpada odgovornim osobama.
  • Priprema edukativnog programa i protokola prikupljanja, razvrstavanja i nadzora otpada
    Sunce će biti odgovorno za pripremu edukativnog programa koji će obuhvatiti informiranje svih sudionika o štetnosti plastike, njenom pravilnom zbrinjavanju te važnosti odvajanja otpada. Također, bit će izrađen protokol koji će definirati postupke prikupljanja, razvrstavanja i nadzora otpada, kako bi se osigurala pravilna obrada otpada na mjestu nastanka.

Očekivani rezultati projekta:

Ova inicijativa doprinijeti će zaštiti okoliša i očuvanju Jadranskog mora, te imati i pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu i turizam. Sinergija između privatnog, javnog i nevladinog sektora omogućit će nam ostvarivanje zajedničkog cilja – biti bez plastike od rijeke do mora.

Projektni partneri: Nositelj projekta je Sub-merus. Projektni partneri su JU za zaštićena područja Splitsko dalmatinske županije More i krš, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Impactrip.

Voditeljica projekta u Suncu: Tea Kuzmičić Rosandić, mag. biol. et oecol.
E-mail: [email protected]

Trajanje projekta: lipanj 2023. – studeni 2024.

Financiranje: Beyond Plastic Med (BeMed) mikroinicijativa

beyond-plastic-med-sunce

Povezane vijesti

Na Svjetski dan voda Sunce i Garnier u kanjonu rijeke Cetine uklonili 537 kilograma otpada (2024)

Svjetski dan voda: Sunce i Garnier u akciji čišćenja kanjona rijeke Cetine (2024)

Mladi iz cijelog svijeta dolaze u Omiš volontirati (2024)

Edukacija i akcija Osnovne škole Josipa Pupačića u Omišu (2023)

Edukativna predavanja Sunca i monitoring otpada iz mora u Omišu (2023)