Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Društveno-korisno učenje

DRUŠTVENO-KORISNO UČENJE – METODA POVEZIVANJA UČENJA S DRUŠTVENIM ANGAŽMANOM

Društveno-korisno učenje (DKU) potječe iz američkog građanskog obrazovanja, tj. iz odgoja za demokratsko djelovanje i aktivno građanstvo (Civic Education), a temelji se na ideji da učenici/studenti kroz socijalno učenje i građanski angažman stječu demokratski način razmišljanja i djelovanja. Društveno-korisno učenje kao metoda učenja i poučavanja u SAD-u često se prakticira kako u školama tako i na sveučilištima. Ono se temelji na kombiniranju teorijskih nastavnih sadržaja s praktičnim radom za opće dobro. U projektima društveno-korisnog učenja učenici/studenti bave se potrebama svog grada, svoje gradske četvrti ili društva u cjelini te time pridonose općem dobru. Projekti se mogu provoditi na socijalnom, kulturnom i političkom području kao i u području zaštite prirode i okoliša. 

Teme društveno-korisnog učenja u području zaštite prirode i okoliša – obrazovanje za okoliš i održivi razvoj

Zaštita interesa okoliša i prirode kao dimenzija održivog razvoja stup je unapređenja općeg dobra te pridonosi očuvanju kvalitete života u prirodnom i izgrađenom okolišu. Područje zaštite prirode i okoliša pruža raznovrsne mogućnosti za provođenje projekata društveno-korisnog učenja. U skladu s motom „Misli globalno – djeluj lokalno“, kao polazišta učeničkog/studentskog angažmana na regionalnoj se razini mogu identificirati različiti problemi i izazovi.

Smatra se kako su mladi ljudi posebno zainteresirani za što bolje oblikovanje svoje budućnosti i budućnosti sljedećih generacija te da predstavljaju pokretačku snagu obrazovnih procesa.
Upravo zbog navedenog, obrazovanje za održivi razvoj izrazito je primjerena tema za društveno-korisno učenje i razlog zbog kojeg Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce sudjeluje u programima društveno-korisnog učenja na Sveučilištu u Splitu.

Kroz DKU programe studenti različitih fakulteta zajednički rade na projektima koji doprinose zaštiti okoliša i održivom razvoju. Ovaj način rada omogućuje povezivanje studenata, ali i nastavnika s različitih fakulteta, te sagledavanje okolišnih tema iz različitih perspektiva. Studenti, nastavnici i mentori iz Sunca ostvaraju i produbljuju kontakte te jača motivacija za zajednički angažman. Također, često studenti stječu uvid o načinu primijene svojih znanja u područjima koja im isprva izgledaju nepovezana s njihovim kolegijem ili općenito obrazovanjem.

Više o spomenutim programima možete pogledati na stranici Ureda za društveno-korisno učenje za okoliš i održivi razvoj u Splitu.

Osnovna načela društveno-korisnog učenja

Tri su važna načela u provođenju programa DKU-a: veza između DKU-a i realnih potreba partnera u projektu (realnost), odnos sveučilišta i izvansveučilišnog partnera utemeljen na međusobnoj podršci (recipročnost) te veza između teorije i prakse, odnosno znanja i djelovanja studenata (refleksija).

Realnost – stvarna potreba

Vrlo je važno da je angažman studenata usklađen s realnim potrebama i problemima te da polazi od stvarnih potreba i problema partnera. U skladu s nastavnim ciljevima i s vansveučilišnim partnerom dogovaraju se konkretne zadaće i ciljevi projekta DKU-a.

Recipročnost – načelo uzajamnosti

Načelo recipročnosti omogućuje da svi dionici DKU-a podjednako budu na dobitku: studenti, visokoškolska ustanova i vanjski partner. Studenti stječu važna praktična iskustva te socijalne kompetencije i snažnije se senzibiliziraju za probleme u svojoj sredini. U interakciji s društvom, akademsko obrazovanje i znanstveno istraživanje povezuju se s pitanjima, problemima i izazovima civilnog društva. Visokoškolske ustanove otvaraju se i uključuju u svoje društveno okružje, a partneri u DKU-u dobivaju znanstveno utemeljenu podršku.

Refleksija – veza znanja i djelovanja

Jedno od načela DKU-a redovito je promišljanje (refleksija) u kojemu se praktična iskustva razmatraju u kontekstu akademskog učenja te u kojem se gradi most između teorije i prakse. Tako se stječe uvid u poveznicu teorijskih sadržaja i njihove praktične relevantnosti. Navedeno omogućuje temeljitije razumijevanje stručnih sadržaja te, osim toga, navodi studente na razmišljanje o sebi i o vlastitoj slici struke. Ciljana pitanja potiču ih da nanovo razmisle o situacijama i aktivnostima programa DKU-a te o svojim utiscima i vrednuju nova iskustva i vještine. Osim navedenoga, studenti mogu obraditi i međusobno razmijeniti iskustva stečena u praktičnoj primjeni znanstvenih spoznaja. Refleksija „povezuje učenje i društvenu korist te predstavlja ključ koji u projektima DKU-a studentima omogućuje učenje kroz iskustvo“.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET