Tko smo

sunce-zaposlenici

Sunce je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana 1998. godine koja danas, uz članove i volontere ima i tim zaposlenika, stručnjaka iz različitih područja, ujedinjenih u postizanju ciljeva zaštite okoliša i prirode.

Sunce je, na osnovu brojnih postignutih uspjeha, nacionalno i međunarodno prisutno kao jedna od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj. Naše djelovanje temeljimo na aktualnim znanstvenim pokazateljima i primjerima dobre prakse, stručnosti i dugogodišnjem iskustvu u području zaštite prirode i okoliša.

Tu smo kako bismo štitili interes i pravo javnosti na zdrav okoliš, poticali primjenu i stvarali rješenja za očuvanje prirode i okoliša i razumno korištenje prirodnih resursa na dobrobit svih građana.

STATUT

NAŠA VIZIJA

Hrvatska je zemlja očuvanih prirodnih vrijednosti, mora i obale te lokalnih zajednica čiji se razvoj temelji na načelima održivosti i kružne ekonomije.

Sunce je mjesto kreativnih ideja i međusobnog uvažavanja i podržavanja.

NAŠA MISIJA

Sunce je jedna od vodećih hrvatskih organizacija civilnog društva koja zagovara, educira i informira o okolišno-odgovornim rješenjima utemeljenima na stručnom i istraživačkom radu. Osvještava i potiče zajednice i pojedince na sudjelovanje u zaštiti prirode i okoliša lokalno i nacionalno.
Djeluje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama i mrežama.

U ostvarenju misije i vizije pomažu nam i usmjeravaju nas strateški ciljevi koje određujemo participativnom izradom višegodišnjih strateških planova, uzimajući u obzir rezultate, iskustva i znanja stečena tijekom prethodnih razdoblja.

Strateški ciljevi Sunca 2021. – 2026.:

  1. doprinos uspostavi sustava održivog gospodarenja otpadom na kopnu i moru
  2. povećana razina okolišno-odgovornog ponašanja šire javnosti i ciljanih skupina
  3. povećan utjecaj Sunca na javne politike i sudsku praksu u području zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja
  4. doprinos povećanju učinkovitosti sektora zaštite prirode s naglaskom na očuvanje morskih ekosustava.

Strateški plan Sunca 2021. – 2026.

Strateški plan Sunca 2016. – 2020.

Strateški plan Sunca 2011. – 2016.