Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Nacionalnog parka Mljet (2023)

posidonija-mljet-usluga-sunce

U sklopu usluge „Monitoring posidonije“ na području Nacionalnog parka Mljet, Sunce će provesti 4. praćenje stanja livada posidonije u ovom zaštićenom područjua. Posidonia oceanica osim što je endem Sredozemnog mora, tvori livade u čijim gustim listovima mnoge životinjske vrste pronalaze sklonište i sigurno mjesto za mrijest. Svojim djelovanjem čovjek ugrožava posidoniju, a samim time i sve organizme koje u njoj obitavaju.

Kako bi se ovo važno stanište očuvalo, potrebno je iz godine u godinu prikupljati podatke o stanju livada te temeljem toga donositi preporuke i mjere za sprječavanje daljnje devastacija., posebice sidrenjem.

Naziv usluge: Monitoring posidonije – NP Mljet (2023)

Usluga uključuje provedbu terenskog prikupljanja podataka o gustoći i pokrovnosti livada korištenjem autonomne ronilačke opreme na protokolom zadanim lokacijama unutar Nacionalnog parka Mljet te obradu podataka i izradu izvješća s kartografskim prikazima i usporedbom rezultata iz prethodno provedenih istraživanja.

Naručitelj usluge: Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“

Trajanje usluge: 7.4.2023. – 1.12.2023.

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl,mag. ing. biol., e-mail: [email protected]