Istraživanja

Aktivnosti kartiranja u Udruzi Sunce započeli su zbog manjka prostornih podataka o obalnim  i morskim staništima i vrstama koji su bili nužni za razvoj učinkovitog upravljanja. U tom trenutku u znanstvenim institucijama bio je manjak kapaciteta i interesa, dok su se u Udruzi pojavili  entuzijastični pojedinci proizašli iz Udruge studenata biologije BIUS, sa zajedničkom ljubavi prema ronjenju i biologiji mora.

Prvi istraživački tereni organizirani su 2006. godine, tijekom kojih se tragalo za metodom primjenjivom za ove potrebe, raspoloživom opremom i razinom stručnosti ronioca. Karakteristike prvih terena bile su pokušaji, pogreške i uspjesi.  Nakon toga došla je i međunarodna financijska podrška unutar projekata usmjerenih boljem upravljanju morskih ekosustava, kroz koje smo jačali vlastite kapacitete potrebne za zaštitu mora u Hrvatskoj.

Do danas je Udruga Sunce izradila brojne karte morskih i obalnih staništa zaštićenih područja i područja ekološke mreže koje su i dalje najpreciznije takve karte u Hrvatskoj. Uspostavljeno  je monitoring livada posidonije u svrhu praćenja negativnih utjecaja u brojnim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Do sada smo kartirali oko 350 km2, organizirali preko 50 istraživačkih terena, napravili  više od 1000 ronilačkih profila, uz sudjelovanje preko 100 ronioca, volontera i suradnika. U novije vrijeme, započeli smo i s monitoringom koraligena, periske, otpada u moru, itd. Dio naših istraživačkih aktivnosti usmjeren je i utvrđivanju rasprostranjenosti i intenziteta različitih pritisaka na obalne i morske ekosustave. Svrha naših stručno-istraživačkih aktivnosti je prikupljanje informacija nužnih za uspostavu novih i povećanje učinkovitosti upravljanja postojećim zaštićenih područja i područjima ekološke mreže, te pronalaženje stručnih i praktičnih rješenja za smanjivanje brojnih pritisaka kojima su izloženi obalni i morski ekosustavi.

Ovim područjem rada bavi se Odjel za zaštitu prirode: LINK