Otpad iz mora

Otpad iz mora je postao jedna od vodećih prijetnji morskom okolišu, a posebice u zemljama koje nemaju odgovarajući sustav upravljanja otpadom na kopnu, a gotovo 80% otpada iz mora potječe sa kopna, a tek manji dio nastaje na samom moru. Problem se manifestira na više razina, kako ekološkoj tako i zdravstvenoj, ekonomskoj i estetskoj te je prisutan globalno bez iznimke. To je naravno rezultiralo i rastućim interesom znanstvene i opće javnosti za istraživanje utjecaja koje otpad iz mora ima na morski ekosustav i očituje se u brojnim privatnim i javnim inicijativama. U međunarodnom okruženju upravo se uloga nevladinog sektora pokazala ključnom za uklanjanje otpada iz mora i prikupljanje podataka o istom.

Globalno se problem otpada iz mora ističe kao jedna od tri najveće prijetnje ekosustavima mora (uz prelov i klimatske promjene) pa nije čudno da ga prepoznaju UN, različite međunarodne konvencije i EU čiji je Hrvatska pravni sljedbenik pa otpad iz mora pomalo pronalazi put do zakonodavstva (neke međunarodne konvencije vezane uz otpad iz mora preuzeli smo još prije 20 godina).

Premda je na regionalnoj razini od strane UNEP/MAP uz suradnju nevladinih organizacija u 2008. uloženo dosta napora u procjeni stanja otpada iz mora (količina, vrsta i rasprostranjenost), kada se radi o pojedinim zemljama, relevantni podaci su sporadični i ograničeni u smislu vremena i prostora. Nedostatak odgovarajućih znanstvenih spoznaja o količinama i porijeklu otpada iz mora u Jadranskom moru činjenica je koja je prepoznata i od Europske komisije (MSFD), te tajništva Barcelonske konvencije (BC), ukazujući na potrebu pokretanja usklađene regionalne akcije za procjenu koja bi poslužila kao osnova za učinkovito upravljanje programima na problematici otpada iz mora.

Udruga Sunce je provodila monitoringe otpada iz mora na plažama, morskom dnu i morskoj površini.

Kroz ova istraživanja nažalost smo se brzo uvjerili da je taj otpad veliki problem, ne samo svjetskih mora, nego i našeg Jadranskog mora. Na svim terensko istraženim lokacijama jedna kategorija otpada prevladavala je preko 80% – umjetni polimerni materijali – PLASTIKA!

Od rujna 2014. – rujna 2016. godine Udruga Sunce je bila uključena u izvođenje projekta DeFishGear koji je za cilj imao identificiranje problema i smanjivanje otpada u Jadranskom moru. Ovaj pilot projekt je pružio prvu procjenu količina otpada u Jadranskom moru s obzirom da do ovog projekta konkretnih podataka nije bilo. Jedan od glavnih ciljeva je bio i uspostaviti regionalnu mrežu stručnjaka koja će i dalje međusobno surađivati ​u cilju podupiranja i osiguranja zajedničkog održivog upravljanja otpadom iz mora na Jadranu.

Sa aktivnostima monitoringa otpada iz mora Udruga Sunce nastavila je i dalje kroz projekte ML-REPAIR, LIFE Artina i provedbom usluge Akcije čišćenja otpada iz mora za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Unutar ove usluge izrađen je i protokol za provođenje akcija čišćenja otpada iz mora na plaži, putem ronilačkih akcija i putem koćarenja za sve koji se žele uključiti u monitoring.

Jedan od strateških ciljeva Udruge Sunce je da postane referentna točka za provođenje monitoringa otpada iz mora te u suradnji sa važnim dionicima Ministarstvom i znanstvenim institucija oformimo platformu koja će biti generalna baza podataka za sve prikupljene informacije tijekom provođenja monitoringa u jedinicama lokalne samouprave na području Dalmacije.

Ovim područjem rada bavi se Odjel za zaštitu okoliša i održivi razvoj: LINK.