Usluge

Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima

Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka Prirode Telašćica

Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Nacionalnog Parka Mljet

Izrada, postavljanje i vađenje kolektora za hvatanje ličinki plemenite periske (Pinna nobilis) kao i identifikacija i vađenje mlađi periski iz kolektora

Priprema stručne i tehničke podloge za proglašenje Fra/Ntz u akvatoriju otoka Molat

Praćenje stanja periski i uzimanje uzoraka tkiva za histološku analizu na parazita Haplosporidium pinaee“ na području Parka prirode Lastovsko otočje

Osmišljavanje i vođenje provedbe volonterskih programa za Nacionalni park Mljet

Utvrđivanje stanja livada vrste Posidonia oceanica na području ekološke mreže HR4000007 Badija i otoci oko Korčule i HR3000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić te u uvali Polačište