Usluge

Istraživanje podmorja, uspostava monitoringa te edukacija kroz projekt Interreg HABI na Lokrumu

Izrada Stručne studije za potrebu izrade stručne podloge za promjenu granica Značajnog krajobraza Pakleni otoci te provedba edukativnog programa za djecu

Odgovorno gospodarenje otpadom DV Kadujica

Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica u Nacionalnom parku Kornati (2023.)

Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom

Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima

Zeleni izleti – mali koraci za održivo društvo

Arhivirane usluge