Usluge

Odgovorno gospodarenje otpadom DV Kadujica

Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica u Nacionalnom parku Kornati (2023.)

Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Nacionalnog parka Mljet (2023)

Izrada stručne studije „Studija o utvrđivanju vrste i opsega sadašnjih ribolovnih aktivnosti te prijedloga preporuka za očuvanje morskog ekosustava Paklenih otoka u okviru projekta SMILO – Med“

Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka prirode Telašćica (2023)

Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom

Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima

Zeleni izleti – mali koraci za održivo društvo

Arhivirane usluge