Usluge

Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka prirode Lastovsko otočje

Usluga osmišljavanja i provedbe edukativnog programa za dionike te stručna pomoć u donošenju Odluke o prestanku korištenja jednokratne plastike na području Kanjona rijeke Cetine, u okviru projekta „Značajni krajobraz Kanjon rijeke Cetine Plastic free zona“

Povećanje specifičnih znanja i dostupnih informacija o gospodarenju otpadom, upotrebi jednokratne plastike i razini zagađenja plastikom te stvaranje pravnog okvira unutar Parka prirode Vransko jezero

Edukacija odgojitelja i djece na temu ekološkog i održivog razvoja u cilju unaprjeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja za DV Trogir

Izrada, postavljanje i vađenje kolektora za hvatanje ličinki plemenite periske (Pinna nobilis) kao i identifikacija i vađenje mlađi periski iz kolektora

Izrada studije “Stručna podloga za proglašenje zaštićenog morskog područja na lokalitetu rt Stupišće – otok Vis” u provedbi projekta „Argos“ u sklopu programa prekogranične suradnje Italija Hrvatska 2014.-2020.

Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima

Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka Prirode Telašćica

Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Nacionalnog Parka Mljet

Izrada, postavljanje i vađenje kolektora za hvatanje ličinki plemenite periske (Pinna nobilis) kao i identifikacija i vađenje mlađi periski iz kolektora

Priprema stručne i tehničke podloge za proglašenje Fra/Ntz u akvatoriju otoka Molat

Praćenje stanja periski i uzimanje uzoraka tkiva za histološku analizu na parazita Haplosporidium pinaee“ na području Parka prirode Lastovsko otočje

Osmišljavanje i vođenje provedbe volonterskih programa za Nacionalni park Mljet

Utvrđivanje stanja livada vrste Posidonia oceanica na području ekološke mreže HR4000007 Badija i otoci oko Korčule i HR3000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić te u uvali Polačište