Edukacija za okoliš i održivi razvoj

edukacija-za-okoliš

Jedna od glavnih aktivnosti Odjela za edukaciju i informiranje javnosti, kao što i samo ime govori, upravo je edukacija za okoliš i održivi razvoj. Kako bi zaštitili okoliš i zaista postali građani održive svijesti i zajednice, nužno je da znanja, iskustva i vještine koje njegujemo unutar Udruge širimo i na našu okolinu. U edukaciji i informiranju naročito smo usredotočeni na djecu i mlade, odnosno nove naraštaje koji će, u raznim klimatskim i okolišnim izazovima koji ih očekuju u budućnosti, biti glavni akteri u zaštiti i očuvanju Zemlje.

Udruga Sunce od 2007. godine, od kada vodi evidenciju o provedenim radionicama za djecu, mlade i odgojno-obrazovne djelatnike, provela je preko 500 radionica, seminara i aktivnosti za oko 10 000 sudionika. Pri tom u odgojno-obrazovnom radu koristi participativne metode kako bi ostvarila što veću uključenost sudionika i njegovala samostalnost u kreativnom i kritičkom razmišljanju i donošenju održivih odluka za boljitak cijelog društva. Također, edukatori Udruge autori su edukacijskih programa i materijala na tematike zaštite prirode i okoliša, neki od edukacijskih programa dobili su i pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje ili su u samom procesu vrednovanja.

Udruga posebno potiče i edukacije u prirodi o prirodi u obliku organiziranja Zelenih izleta. Zeleni izleti edukacijski su izleti za djecu i učenike koji djeci u izravnom doticaju s prirodom i njenim ekosustavima dočaravaju međupovezanost i međuovisnost živog svijeta, izgrađuju osjećaj ljubavi i odgovornosti prema okolišu i samim time potiču izgradnju ekološki osviještenog pojedinca koji će biti spreman na aktivno i odgovorno sudjelovanje u zajednici te rješavanje problema u suradnji s drugima. 

Ovim područjem rada bavi se Odjel za edukaciju i informiranje: LINK.