Kako se financiramo

money-euro-novac

Svakodnevno se susrećemo s pitanjem: “TKO VAS FINANCIRA?” Nažalost takav renesansni „mecena“ koji bi u naš rad ulijevao financijska sredstva ne postoji.

Osiguravanje financija za provođenje naše misije ne razlikuje se puno od financiranja gospodarskih subjekata. Ovisi o uspjehu i prepoznatljivosti našeg rada, kvaliteti i konkurentnosti naših programa i projekata te društvenom doprinosu koji ostvarujemo našim područjima rada.

Sunce je kao organizacija civilnog društva neprofitna institucija. Sva sredstva usmjeruju se u razvoj organizacije te doprinos društvu zaštitom prirode i okoliša te promocijom održivog razvoja.

Naš „proizvod“ naši su projekti. Njima konkuriramo na natječajima EU fondova, različitih međunarodnih fondacija te domaćih javnih i poslovnih subjekata. Sredstva osvojena na natječajima dužni smo trošiti isključivo namjenski prema projektom planiranim aktivnostima. U protivnom ih moramo vratiti.

Od 65 do 80 % godišnjeg proračuna Sunca dolazi iz međunarodnih izvora, prvenstveno fondacija za zaštitu prirode i okoliša te fondova EU-a.

Kako bismo smanjili našu ovisnost o projektima i donatorima te osigurali nužan dio sufinanciranja za pojedine natječaje, počeli smo razvijati društveno poduzetništvo unutar organizacije. Gospodarske djelatnosti za koje se odlučimo i koje provodimo doprinose ostvarivanju ciljeva Sunca, a odnose se na:

  • izradu studija, planova te stručnih analiza, mišljenja i izvješća
  • pružanje usluga edukacije iz djelokruga rada Sunca
  • osmišljavanje, organizaciju i provedbu javnih događanja
  • izdavanje i prodaju vlastitih tiskanih i audiovizualnih edukativnih, informativnih i promotivnih materijala, publikacija i računalnih programa.

Iako su za sada zanemariva u našem poslovanju, donacije privatnih i pravnih subjekata, koji podržavaju ideje održivog razvoja ili teže društveno-odgovornom poslovanju, prema predviđanjima bi trebale porasti u budućnosti. Nažalost, često se događa da su donatori toga tipa u koliziji s ciljevima Sunca, predstavljaju izravne zagađivače okoliša, a njihove donacije teže isključivo promociji vlastita poslovanja pa takve ponude ne prihvaćamo.

Određena manja sredstva, oko 2 % godišnjeg proračuna, dolaze od samofinanciranja iz članarina fizičkih i pravnih osoba članova Dalmatia Green programa. Nažalost, trendovi pokazuju kako u Hrvatskoj nije moguće postići značajnije financiranje putem članarina građana. Unatoč tome povećanje članstva nam je od velike važnosti jer je okolišna odgovornost svakog pojedinca nužna u postizanju zaštite okoliša, prirode i, u konačnici, održivog razvoja. Naši nam članovi omogućuju veću vidljivost, doprinose postizanju ciljeva organizacije pa nastavljamo ulagati u povećanje članstva.


Financijska izvješća dio su godišnjih izvještaja o radu koje možete pregledati OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora za 2023.

Izvješće neovisnog revizora za 2022.

Izvješće neovisnog revizora za 2021.

Revizijsko izvješće za 2020.

Revizijsko izvješće za 2018.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2017. godinu

Financijski izvještaj 2015.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2015. godinu

Financijski izvještaj 2014.

Financijski izvještaj 2013.

Financijski izvještaj 2012.

Financijski izvještaj 2011.

Financijski izvještaj 2011._bilanca