Kako se financiramo

money-euro-novac

Svakodnevno se susrećemo sa pitanjem TKO VAS FINANCIRA? Nažalost takav renesansni „mecena“ koji bi u naš rad ulijevao financijska sredstva ne postoji.

Osiguravanje financija za provođenje naše misije ne razlikuje se puno od onog kod gospodarskih subjekata. Ovisi o uspjehu i prepoznatljivosti našeg rada, kvaliteti i konkurentnosti naših programa i projekata te društvenom doprinosu koji ostvarujemo kroz naša područja rada.

Sunce je kao organizacija civilnog društva neprofitna institucija. Sva sredstva usmjeruju se u razvoj organizacije te doprinos društvu kroz zaštitu prirode i okoliša te promociju održivog razvoja.

Naš „proizvod“ su naši projekti. S njima konkuriramo na natječajima EU fondova, različitih međunarodnih fondacija te domaćih javnih i poslovnih subjekata. Sredstva osvojena na natječajima dužni smo trošiti isključivo namjenski prema projektom planiranim aktivnostima ili u protivnom ista moramo vratiti.

65 do 80 % godišnjeg proračuna Sunca dolazi iz međunarodnih izvora, prvenstveno fondacija za zaštitu prirode i okoliša te fondova EU.

Kako bi smanjili našu ovisnost o projektima i donatorima te osigurali nužan dio sufinanciranja za pojedine natječaje Sunce je počelo sa razvojem društvenog poduzetništva unutar organizacije. Gospodarske djelatnosti za koje se odlučimo i koje provodimo doprinose ostvarivanju ciljeva Sunca, a odnose se na:

  • Izradu studija, planova te stručnih analiza, mišljenja i izvješća,
  • Pružanje usluga edukacije iz djelokruga rada Sunca,
  • Osmišljavanje, organizacija i provedba javnih događanja,
  • Izdavanje i prodaja vlastitih tiskanih i audiovizualnih edukativnih, informativnih i promotivnih materijala, publikacija i računalnih programa.

Iako su za sada zanemariva u našem poslovanju, donacije od privatnih i pravnih subjekata koji podržavaju ideje održivog razvoja ili teže društveno odgovornom poslovanju bi prema predviđanjima trebale porasti u budućnosti. Nažalost, često se događa da su donatori toga tipa u koliziji sa ciljevima Sunca, predstavljaju direktne zagađivače okoliša, a njihove donacije teže isključivo promociji poslovanja poduzeća pa takve ponude ne prihvaćamo.

Određena manja sredstva, oko 2% godišnjeg proračuna, dolaze od samofinanciranja iz članarina fizičkih i pravnih osoba članova Dalmatia green programa. Nažalost, trendovi pokazuju kako u Hrvatskoj nije moguće postići značajnije financiranje putem članarina građana. Unatoč tome povećanje članstva nam je od velike važnosti jer okolišna odgovornost svakog pojedinca nužna u postizanju zaštite okoliša, prirode i konačnici održivog razvoja. Naši nam članovi omogućuju veću vidljivost, doprinose postizanju ciljeva organizacije  te nastavljamo ulagati u povećanje članstva.


Financijska izvješća dio su godišnjih izvještaja o radu koje možete pregledati OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora za 2022.

Izvješće neovisnog revizora za 2021.

Revizijsko izvješće za 2020.

Revizijsko izvješće za 2018.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2017. godinu

Financijski izvještaj 2015.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2015. godinu

Financijski izvještaj 2014.

Financijski izvještaj 2013.

Financijski izvještaj 2012.

Financijski izvještaj 2011.

Financijski izvještaj 2011._bilanca