Kako se financiramo

money-euro-novac

Svakodnevno se susrećemo s pitanjem: “TKO VAS FINANCIRA?” Nažalost takav renesansni „mecena“ koji bi u naš rad ulijevao financijska sredstva ne postoji.

Osiguravanje financija za provođenje naše misije ne razlikuje se puno od financiranja gospodarskih subjekata. Ovisi o uspjehu i prepoznatljivosti našeg rada, kvaliteti i konkurentnosti naših programa i projekata te društvenom doprinosu koji ostvarujemo našim područjima rada.

Sunce je kao organizacija civilnog društva neprofitna institucija. Sva sredstva usmjeruju se u razvoj organizacije te doprinos društvu zaštitom prirode i okoliša te promocijom održivog razvoja.

Naš „proizvod“ naši su projekti. Njima konkuriramo na natječajima EU fondova, različitih međunarodnih fondacija te domaćih javnih i poslovnih subjekata. Sredstva osvojena na natječajima dužni smo trošiti isključivo namjenski prema projektom planiranim aktivnostima. U protivnom ih moramo vratiti.

Od 65 do 80 % godišnjeg proračuna Sunca dolazi iz međunarodnih izvora, prvenstveno fondacija za zaštitu prirode i okoliša te fondova EU-a.

Kako bismo smanjili našu ovisnost o projektima i donatorima te osigurali nužan dio sufinanciranja za pojedine natječaje, počeli smo razvijati društveno poduzetništvo unutar organizacije. Gospodarske djelatnosti za koje se odlučimo i koje provodimo doprinose ostvarivanju ciljeva Sunca, a odnose se na:

  • izradu studija, planova te stručnih analiza, mišljenja i izvješća
  • pružanje usluga edukacije iz djelokruga rada Sunca
  • osmišljavanje, organizaciju i provedbu javnih događanja
  • izdavanje i prodaju vlastitih tiskanih i audiovizualnih edukativnih, informativnih i promotivnih materijala, publikacija i računalnih programa.

Iako su za sada zanemariva u našem poslovanju, donacije privatnih i pravnih subjekata, koji podržavaju ideje održivog razvoja ili teže društveno-odgovornom poslovanju, prema predviđanjima bi trebale porasti u budućnosti. Nažalost, često se događa da su donatori toga tipa u koliziji s ciljevima Sunca, predstavljaju izravne zagađivače okoliša, a njihove donacije teže isključivo promociji vlastita poslovanja pa takve ponude ne prihvaćamo.

Određena manja sredstva, oko 2 % godišnjeg proračuna, dolaze od samofinanciranja iz članarina fizičkih i pravnih osoba članova Dalmatia Green programa. Nažalost, trendovi pokazuju kako u Hrvatskoj nije moguće postići značajnije financiranje putem članarina građana. Unatoč tome povećanje članstva nam je od velike važnosti jer je okolišna odgovornost svakog pojedinca nužna u postizanju zaštite okoliša, prirode i, u konačnici, održivog razvoja. Naši nam članovi omogućuju veću vidljivost, doprinose postizanju ciljeva organizacije pa nastavljamo ulagati u povećanje članstva.


Financijska izvješća dio su godišnjih izvještaja o radu koje možete pregledati OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora za 2022.

Izvješće neovisnog revizora za 2021.

Revizijsko izvješće za 2020.

Revizijsko izvješće za 2018.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2017. godinu

Financijski izvještaj 2015.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2015. godinu

Financijski izvještaj 2014.

Financijski izvještaj 2013.

Financijski izvještaj 2012.

Financijski izvještaj 2011.

Financijski izvještaj 2011._bilanca