Društveno-korisno učenje

DRUŠTVENO-KORISNO UČENJE – METODA POVEZIVANJA UČENJA S DRUŠTVENIM ANGAŽMANOM

Društveno-korisno učenje (DKU) potječe iz američkog građanskog obrazovanja, tj. iz odgoja za demokratsko djelovanje i aktivno građanstvo (Civic Education), a temelji se na ideji da učenici/studenti kroz socijalno učenje i građanski angažman stječu demokratski način razmišljanja i djelovanja. Društveno-korisno učenje kao metoda učenja i poučavanja u SAD-u često se prakticira kako u školama tako i na sveučilištima. Ono se temelji na kombiniranju teorijskih nastavnih sadržaja s praktičnim radom za opće dobro. U projektima društveno-korisnog učenja učenici/studenti bave se potrebama svog grada, svoje gradske četvrti ili društva u cjelini te time pridonose općem dobru. Projekti se mogu provoditi na socijalnom, kulturnom i političkom području kao i u području zaštite prirode i okoliša. 

Teme društveno-korisnog učenja u području zaštite prirode i okoliša – obrazovanje za okoliš i održivi razvoj

Područje zaštite prirode i okoliša pruža raznovrsne mogućnosti za provođenje projekata društveno-korisnog učenja. U skladu s motom „Misli globalno – djeluj lokalno“, kao polazišta učeničkog/studentskog angažmana na regionalnoj se razini mogu identificirati različiti problemi i izazovi. Smatra se kako su mladi ljudi posebno zainteresirani za što bolje oblikovanje svoje budućnosti i budućnosti sljedećih generacija te da predstavljaju pokretačku snagu obrazovnih procesa.
Upravo zbog navedenog, obrazovanje za održivi razvoj izrazito je primjerena tema za društveno-korisno učenje i razlog zbog kojeg Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce sudjeluje u programima društveno-korisnog učenja na Sveučilištu u Splitu.

Tri su važna načela u provođenju programa DKU-a: veza između DKU-a i realnih potreba partnera u projektu (realnost), odnos sveučilišta i izvansveučilišnog partnera utemeljen na međusobnoj podršci (recipročnost) te veza između teorije i prakse, odnosno znanja i djelovanja studenata (refleksija).

Više o spomenutim programima možete pogledati na stranici Društveno-korisno učenje i Ureda za društveno-korisno učenje za okoliš i održivi razvoj u Splitu.

Ovim područjem rada bavi se Odjel za edukaciju i informiranje: LINK.