ML-FREE: Marine Litter-Free Adriatic Sea – Obrazovanje za aktivno sudjelovanje mladih

more-udruga-sunce

Jadransko more je bogato resursima i krajolicima  koje dijele Italija i Hrvatska. Međutim, pod stalnim je sve većim pritiskom, a jedna od najvećih prijetnji mu je morski otpad. Više od 80% otpada u Jadranskom moru, uglavnom plastike, dolazi s kopna kao rezultat ljudskih aktivnosti. Stoga je obrazovanje temeljeno na aktivnom sudjelovanju mladih važno za stvaranje održivog društva. Nedostatak praktičnog rada u obrazovanju rezultira površnim znanjem i slabom promocijom ključnih kompetencija.

Projekt ML-FREE ima za cilj riješiti gorući problem morskog otpada, posebice onečišćenja plastikom, u Jadranskom moru. Fokusirajući se na obrazovanje i angažiranje mladih ljudi, nastojimo poticati održivo društvo koje aktivno sudjeluje u očuvanju morskog ekosustava. Ovaj projekt, koji sufinancira Europska unija, nastoji stvoriti Jadransko more bez morskog otpada kroz aktivno sudjelovanje mladih, prekograničnu suradnju i jačanje obrazovanja o okolišu. Zajedno možemo očuvati ovaj važni prirodni resurs za buduće generacije.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju onečišćenja morskim otpadom i očuvanju Jadranskog mora.
Projekt ML-FREE postavlja nekoliko ambicioznih ciljeva:

1. Povećanje znanja, vještina i aktivno sudjelovanje mladih dviju prekograničnih srednjih škola u borbi protiv onečišćenja morskim otpadom.
2. Informiranje i podizanje svijesti mladih i lokalne zajednice o problemu morskog otpada i prevenciji otpada.
3. Jačanje kapaciteta i umrežavanje obrazovnih institucija i organizacija u obalnom području Jadranskog mora za provođenje edukacije o onečišćenju morskim otpadom i prevenciji otpada, a koje se temelji na aktivnom sudjelovanju.
4. Podizanje svijesti institucija i organizacija relevantnih za provedbu obrazovne politike o onečišćenju morskim otpadom, prevenciji otpada, te potrebi aktivnog sudjelovanja građana.

Projektne aktivnosti:

• Razvoj prekograničnog obrazovnog programa o morskom otpadu i prevenciji otpada.
• Primjena metoda participativnog učenja.
• Integracija provedenog obrazovnog programa u kurikulum partnerskih škola
• Komunikacijske aktivnosti i završna konferencija za razmjenu iskustava i znanja vezanih uz provedbu edukativnog programa o morskom otpadu i načelu prevencije otpada.

Očekivani rezultati projekta:

1. Povećana svijest o onečišćenju morskog otpada među mladima.
2. Pronalazak rješenja za sprječavanje nastanka morskog otpada aktivnih sudjelovanjem mladih
3. Unaprijeđeno stručno znanje i razmjena iskustava među edukatorima.
4. Integracija ekoloških tema u obrazovni sustav.

Nositelj projekta je: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Projektni partneri: Srednja škola Marco Polo Liceo Artistico Venezia, Ekonomska i upravna škola Split

Ukupni proračun projekta: 220.406,40 EUR
Financiranje programa sredstvima Europske Unije: 176,325.12 EUR
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Datum početka: 1. kolovoza 2023.
Datum završetka: 31. prosinca 2024.

Voditeljica projekta u Suncu: Tea Kuzmičić Rosandić, mag. biol. et oecol.
E-mail: [email protected]

Službena stranica projekta: LINK

ML-free

Povezane vijesti

Primjer dobre prakse: učenici OŠ Pučišća čiste obalu, beru masline i proizvode ekološke sapune (2024)

Učenici su se izjasnili: “Zabrinuti smo za Jadransko more!” (2023)

Projekt ML-FREE – Sastanak partnera u Veneciji: Prekogranična inicijativa za Jadransko more bez otpada (2023)