LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“

Projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ (LIFE17 NAT/HR/000594) je petogodišnji projekt, započeo u rujnu 2018. godine. Vodeći partner je Udruga BIOM, dok uz Udrugu Sunce, partnere čine i Javna ustanova Park prirode ˝Lastovsko otočje˝ i BirdLife Malta.

Projekt LIFE Artina je osmišljen kako bi se doprinijelo rješavanju glavnih problema u očuvanju triju morskih vrsta ptica u središnjem dijelu Jadrana: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea), gregula (Puffinus yelkouan). Naziv Artina potječe od lokalnog lastovskog naziva za gregulu, koja je ujedno i endem Sredozemlja, a s obzirom da gnijezdi samo u središnjem dijelu Jadrana njezina populacija je pod velikim pritiskom. Projektno područje je vrlo važno ne samo za gregulu, već i za kaukala i sredozemnog galeba čije populacije na tom području čine do 70%, odnosno 100% ukupne populacije prisutne u Hrvatskoj. Negativan utjecaj na prisutne populacije gregule i kaukala imaju strane invazivne vrste (crni štakor) posebice u razdoblju gniježđenja, dok je sredozemni galeb u kompeticiji s galebom klaukavcem.

PROJEKTNO PODRUČJE

Projektno područje obuhvaća dva susjedna područja očuvanja značajna za ptice (POP) u sklopu Natura 2000 ekološke mreže u južnom dijelu Hrvatske, POP Lastovsko otočje i POP Pučinski otoci. Ova područja su odabrana zbog svoje važnosti za ugrožene vrste morskih ptica obuhvaćenih projektom. Također, nalaze se na migracijskoj ruti ptica preko Jadrana te su važna i za druge ptice poput škanjca osaša (Pernis apivorus), sivog ždrala (Grus grus) i drugih. Na području POP Lastovsko otočje zabilježene su i značajne gnijezdeće populacije i drugih ptica.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj LIFE Artina projekta je stvoriti preduvjete za proglašenje novih morskih područja očuvanja značajnih za ptice u Hrvatskoj (POP), kroz utvrđivanje ovih područja i razvijanje mjera za njihovo očuvanje.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Identificirati glavna područja očuvanja značajnih za ptice (POP) u južnom dijelu Hrvatske koja su značajna za sredozemnog galeba, kaukala i gregulu.
  • Razumjeti i procijeniti glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i na moru te definirati aktivnosti koje će ih ublažiti.
  • Smanjiti populaciju stranih kopnenih invazivnih vrste (štakore) koje negativno utječu na gniježđenje cjevonosnica (kaukal i gregula) te kontrolirati populaciju galebova klaukavaca na području gniježđenja sredozemnog galeba.

FINANCIRANJE

  • Projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ je sufinanciran sredstvima LIFE Programa Europske unije pod brojem ugovora LIFE17 NAT/HR/000594. Projekt je započeo 1. rujna 2018., a završit će 31. kolovoza 2023. (produljen do 31.12.2023.)
  • Ukupan proračun projekta: 1.921.387 €
  • Doprinos Programa LIFE Europske unije: 1.152.832 € (60,00% ukupnog proračuna projekta)
  • Projekt sufinanciraju: Ured za udruge, Vlada Republike Hrvatske

Voditeljica projekta: Zrinka Jakl, mag. biol.

Više o projektu i rezultatima možete pronaći na službenoj stranici www.lifeartina.eu.

PROJEKTNI PARTNERI

PROJEKT SUFINANCIRAJU

Povezane vijesti

Zaključak LIFE Artina projekta: petogodišnje putovanje za očuvanje morskih ptica (2024)

Izrađena dva stajališta projekta za očuvanje morskih ptica (2024)

Provedene LIFE Artina akcije čišćenja: prikupljeno preko 600 kilograma otpada iz mora (2024)

Kako provesti kompostiranje u objektima gdje se stvara veća količina otpada od kuhane hrane? (2023)

LIFE Artina hands on trening i prezentacija kućnog kompostera (2023)

Poziv na predstavljanje kompostera (2023)

Akcija čišćenja „It’s not water, it’s more“ uklonila s plaže Pantan 400 kilograma otpada (2023)

Zaštita prirode i socioekonomski utjecaj LIFE Artina projekta (2023)

Webinari o očuvanju morskih ptica na Jadranu (2023)

Nova zaštićena područja za ptice na Jadranu (2023)

Panel-rasprava o utjecaju marikulture na morski okoliš (2023)

Inovacija i suradnja: pregled zaključaka sa završne Life Artina konferencije (2023)

U Splitu održana panel diskusija „Iskustva i preporuke za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica“ (2022)

Kako do suradnje lokalne zajednice, odgojno-obrazovnih ustanova i civilnog sektora kroz edukacijski program? (2022)

Što smo slušali u emisiji Zajedno bez plastike ove godine? (2022)

Noć Albatrosa prvi put u Komiži (2022)

Eko Life Lastovo akcija (2022)

Rezultati praćenja stanja otpada na otoku Lastovu (2022)

Edukacija djece u sklopu LIFE Artina projekta  (2022)

Kako smanjiti slučajni ulov morskih ptica tijekom ribolova? (2022)

Udruga Sunce organizirala Stand up „Danas ćemo se smijat, sutra plakat“ (2022)

Prezentacija aktivnosti i rezultata Odjela za edukaciju i informiranje (2021)

Nastavljamo s terenskim istraživanjima: upoznajte volontere projekta LIFE Artina – “Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu” (2020)

U Komiži predstavljen projekt LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica (2019)

Otvorena izložba “Budućnost za morske ptice” (2019)

Na Lastovu predstavljen projekt LIFE Artina (2019)

Počeo je naš novi LIFE projekt (2018)