Okolišno pravo

SEAS-pravni-alati-morski-okoliš

Svatko ima pravo na zdrav život.

Država osigurava uvjete za zdrav okoliš.

Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

Pravo na očuvan okoliš u Hrvatskoj je ustavno pravo svakog građanina, neodvojivo povezano s obvezom države da osigura uvjete za zdrav i siguran život svakog pojedinca. Međutim, zdrav okoliš nije samo pasivno pravo, već i aktivna obveza građana. Shvaćajući njegovu važnost Udruga Sunce Odjelom okolišnog prava ostvaruje strateški cilj povezan uz povećan utjecaj na javne politike i sudsku praksu u području zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja.

Zaštita okoliša najdjelotvornije se konzumira pravom građana da svojim aktivnim djelovanjima pruže glas okolišu i sudjeluju u donošenju odluka tijela javne vlasti, koje mogu imati utjecaja na okoliš, dok se zaštita prava na zdrav okoliš osigurava legislativnim sustavom. Korištenjem pravnih alata za zaštitu okoliša Udruga Sunce nastoji utjecati na stanje u okolišu Hrvatske, potaknuti građanski angažman te doprinijeti razvoju grane okolišnog prava.

Pravna znanost i praksa prepoznali su okoliš kao objekt kojem je potrebna pravna zaštita, a ostvaruje se gotovo svim tradicionalnim granama prava. Posljednjih desetljeća jača je svijest o važnosti zaštite okoliša, što utječe i na razvoj posebne grane prava – okolišno pravo. Iako mlada grana prava, koja proizlazi iz drugih grana, već sada je unijela značajne promjene u tradicionalnim pravnim načelima i procesnim pravima kada je o javnom interesu riječ.

Udruga Sunce radom ovog odjela nastoji aktivno doprinositi razvoju okolišnog prava u Republici Hrvatskoj, ali i Europskoj uniji, budući da problemi zaštite okoliša ne poznaju granice. Rad pravnog tima osniva se na korištenju dostupnih pravnih alata za zaštitu okoliša na nacionalnoj i europskoj razini, a na temelju saznanja o okolišnim problemima kroz prijave zaprimljene na Zeleni telefon ili tijekom redovnog rada na projektima i uslugama Udruge. Tako aktivno sudjelujemo u kreiranju zakonodavnih akata i okolišnih odluka procedurama sudjelovanja javnosti, pokrećemo sudske i upravne postupke kojima je cilj postizanje boljeg stanja u okolišu, pružamo pomoć građanima i njihovim inicijativama i udruženjima u ostvarivanju aktivne uloge u zaštiti okoliša, educiramo nove generacije pravnika programom stručne prakse, izrađujemo stručne radove iz područja okolišnog prava.

Primjena okolišnog prava nije moguća bez umrežavanja s drugim dionicima, stoga ostvarujemo i razvijamo partnerstva i suradnje s Pučkim pravobraniteljstvom RH, Pravnim fakultetima u Splitu i Zagrebu te drugim akademskim institucijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, okolišnim organizacijama civilnog društva i građanskim inicijativama, a nužni saveznici su nam javnost i mediji.

Zeleni telefon

Zeleni telefon dugoročni je i kontinuirani projekt Udruge koji u Suncu djeluje od 1999. godine kao dio Mreže zelenih telefona RH. Zeleni telefon besplatni je  alat za sve građane koji žele prijaviti neki problem vezan za zaštitu okoliša i prirode, a ne znaju kome bi se obratili. Danas postoji kao Mreža Zelenih telefona RH, a Sunce automatski zaprima pozive iz Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Prijavite problem, a naš pravni tim pomoći će Vam uz potpunu diskreciju. Po zaprimanju poziva uputit ćemo Vas na nadležne službe ili ćemo sami sudjelovati u upravnom postupku kako bi problem riješili. Po potrebi, izać ćemo na teren ili kontaktirati medije. Ne garantiramo mogućnost rješavanja svakog problema, ali ćemo svakako dati sve od sebe.

Ako želite, prijavu možete uputiti e-poštom na [email protected]

Pravni postupci

Zaštita okoliša nije moguća bez proceduralnih normi i nadležnih tijela koja osiguravanju izvršavanje prava na zdrav okoliš koje je u skladu s Ustavom RH. Pravni postupci u kojima kao stranka sudjeluje Udruga Sunce većinom su upravni postupci (procjena utjecaja zahvata na okoliš, ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, strateška procjena utjecaja na okoliš, Glavna i Prethodna ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu, inspekcijski postupci, pristup informacijama i tome slično), upravni sporovi pred Upravnim sudovima RH i Visokim upravnim sudom RH, postupci po prigovoru Pučkom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske, postupci po prigovoru Komisiji Europske unije, prigovori drugim europskim tijelima, prigovori međunarodnim tijelima za praćenje provedbe međunarodnih akata, npr. Odboru za praćenje provedbe Aarhuške konvencije.

Zaštita okoliša u RH uređena je isključivo okolišnim zakonima (npr. Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode) ali i cijelim nizom zakona koji sadrže samo poneke ekološke norme (prostorno planiranje, obvezni odnosi, kazneni zakon i slično). Stoga su aktivnosti pravnog tima Sunca usmjerene na proučavanje i testiranje novih pravnih alata u svrhu zaštite okoliša.

Stručna praksa za studente pravnih fakulteta

Udruga Sunce pruža zainteresiranim studentima pravnih fakulteta program obavljanja stručne prakse i/ili pripravništva radom na okolišnim predmetima Odjela. Posljednje četiri godine Sunce je službena nastavna baza Pravnog fakulteta u Splitu. Pod vodstvom mentorica, s dugogodišnjim iskustvom rada na okolišnim predmetima i iskustvom rada u pravosudnom sustavu, studenti imaju priliku upoznati se s ovom zanimljivom granom prava participativnim modelima edukacije radeći na stvarnim predmetima ugroze okoliša.

Ovim područjem rada bavi se Odjel za komunikaciju i zagovaranje: LINK.