Tags: posidonia-oceanica

Priča o uspjehu – kraj odlomka u priči o posidoniji

Zadnji je dan projekta Interreg Italy-Croatia SASPAS.

...

Održana Konferencija o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice

U Splitu 9. i 10. lipnja 2022. održana je Konferencija o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice. Sudionici su se informirali i raspravljali o temi uspostave ekoloških sidrišta i kontrole slobodnog sidrenja.

...

Što biolozi mjere ispod morske površine?

Na kopnu, vrlo lako možemo uočiti promjene u okolišu koje se događaju uslijed ljudskih aktivnosti. No morsko plavetnilo skriva tajne i potrebno je zaroniti ispod površine kako bi vidjeli što se događa u morskom ekosustavu.

...

Kako postati ambasador i čuvar posidonije

Tijekom srpnja 2021., započela je kampanja ”Postani čuvar posidonije” u sklopu koje je cilj osvijestiti javnost, posebice nautičare, o važnosti zaštite i očuvanja morskih cvjetnica, s posebnim naglaskom na posidoniju.

...

Transplantacija morske cvjetnice

Posidonia oceanica endemična je i strogo zaštićena morska cvjetnica koju zovu i šumom Mediterana. S obzirom da je svakim danom posidonija sve ugroženija, odlučili smo joj pomoći kroz projekt Interreg Italy-Croatia SASPAS čiji je jedan od ciljeva i pilot-projekt transplantacije morske cvjetnice.

...

Zašto je važno provesti monitoring?

Posidonia oceanica, endemska vrsta Sredozemnog mora, morska je cvjetnica čije livade čine jedno od najvažnijih staništa u moru.

...

Ekološki prihvatljiva sidrišta

U sklopu projekta Interreg Italy – Croatia SASPAS unutar Nacionalnog parka Kornati postavljeno je ukupno 40 ekološki prihvatljivih sidrišta koja su postavljena u uvalama: Kravljačica, Strižnja, Šipnate i Tomasovac – Suha punta.

...

Kartiranje i monitoring livada vrste Posidonia oceanica na području JI otoka Korčule u razdoblju od 21. – 27.06.2020.

Djelatnici i suradnici Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce na poziv Javne ustanove […]

...

Međunarodnom suradnjom do zaštite livada posidonije

Međunarodnom suradnjom do zaštite livada posidonije od sidrenja! Na poziv Europske komisije i Ministarstva zaštite […]

...