Transplantacija morske cvjetnice

posidonija-kornati-posidonia-oceanica

Posidonia oceanica endemična je i strogo zaštićena morska cvjetnica koju zovu i šumom Mediterana. Procijenjeno je da jedan metar kvadratni proizvodi 14 litara kisika dnevno, a osim toga izvor je hrane i stanište za mnoge vrste koje među njenim listovima traže sklonište, mrijeste se i razmnožavaju.

U livadama posidonije živi više od 400 biljnih i oko 1000 životinjskih vrsta.
No, ona je jako ugrožena uslijed niza čovjekovih djelovanja poput sidrenja.

Slika 1. Monitoring donorske livade cvjetnice posidonije.

Pilot-projekt transplantacije morske cvjetnice

S obzirom da je svakim danom posidonija sve ugroženija, odlučili smo joj pomoći kroz projekt Interreg Italy-Croatia SASPAS čiji je jedan od ciljeva i pilot-projekt transplantacije morske cvjetnice. U jesen 2019. godine, po prvi puta u na istočnoj strani Jadrana, u Nacionalnom parku Kornati u uvali Kravljačica, presađena je livada posidonije. Nacionalni park Kornati, jedinstven u svijetu  po razgranatom, kamenom labirintu otočića i podmorju koje je san svakog ronioca, upravo zbog svoje ljepote privlači velik broj nautičara.

Slika 2. Transplantanti na nosačima od kukuruznog škroba.

Monitoring livada posidonije

Prije same transplantacije posidonije, proveli smo pripremu terena i prvi monitoring, odnosno terensko istraživanje u kojem smo utvrdili stanje livada posidonije na određenim lokacijama. Transplantanti, njih 720, uzeti su sa zdrave livade u uvali Baluni i  pričvršćeni na nosače od kukuruznog škroba. Ti nosači imaju ulogu pridržavati rizome, dok biljka pušta korijenje i učvršćuje se u morsko dno. S vremenom, oni će se u potpunosti razgraditi. Ovaj patent koji je biorazgradiv i neštetan za prirodu i morski ekosustav, osmislili su kolege iz Sicilije.

Slika 3. Rizomi posidonije pričvršćen pomoću biorazgradivih vezica na nosače.

Uspješna transplatacija posidonije

Kako bi se pratio napredak i uspješnost postupka presađivanja, kontinuirano se pratilo stanje livade koje je pokazalo da je transplantacija bila uspješna. Nakon uspješno postavljenih ekološki prihvatljivih sustava za sidrenje u srpnju 2021. godine, postupak transplantacije ponovljen je u četiri uvale unutar NP Kornati  u listopadu 2021. godine. U uvali Anica presađeno je 600 reznica, koje su uzete s donorske livade u uvali Prisliga. Tijekom ove transplantacije metodologija je bila nešto drugačija i ovaj put su nosači bili napravljeni od drvenih letvica, a rizomi posidonije pričvršćeni pomoću biorazgradivih vezica.

Slika 4. Ronioci pregledavaju nove transplantante.

U srpnju 2021. započela je kampanja Postani čuvar posidonije koja za cilj ima osvještavanje javnosti, posebice nautičara, o važnosti zaštite i očuvanja morskih cvjetnica, s posebnim naglaskom na posidoniju. Kako se i vi možete uključiti u zaštitu ove vrste, saznajete u kampanji projekta.

Tagovi: