Transplantacija morske cvjetnice

Posidonia oceanica endemična je i strogo zaštićena morska cvjetnica koju zovu i šumom Mediterana. Procijenjeno je da jedan metar kvadratni proizvodi 14 litara kisika dnevno, a osim toga izvor je hrane i stanište za mnoge vrste koje među njenim listovima traže sklonište, mrijeste se i razmnožavaju. U livadama posidonije živi više od 400 biljnih i oko 1000 životinjskih vrsta. No, ona je jako ugrožena uslijed niza čovjekovih djelovanja poput sidrenja.

Slika 1. Monitoring donorske livade cvjetnice posidonije.

S obzirom da je svakim danom posidonija sve ugroženija, odlučili smo joj pomoći kroz projekt Interreg Italy-Croatia SASPAS čiji je jedan od ciljeva i pilot-projekt transplantacije morske cvjetnice. U jesen 2019. godine, po prvi puta u na istočnoj strani Jadrana, u Nacionalnom parku Kornati u uvali Kravljačica, presađena je livada posidonije. Nacionalni park Kornati, jedinstven u svijetu  po razgranatom, kamenom labirintu otočića i podmorju koje je san svakog ronioca, upravo zbog svoje ljepote privlači velik broj nautičara.

Slika 2. Transplantanti na nosačima od kukuruznog škroba.

Prije same transplantacije posidonije, proveli smo pripremu terena i prvi monitoring, odnosno terensko istraživanje u kojem smo utvrdili stanje livada posidonije na određenim lokacijama. Transplantanti, njih 720, uzeti su sa zdrave livade u uvali Baluni i  pričvršćeni na nosače od kukuruznog škroba. Ti nosači imaju ulogu pridržavati rizome, dok biljka pušta korijenje i učvršćuje se u morsko dno. S vremenom, oni će se u potpunosti razgraditi. Ovaj patent koji je biorazgradiv i neštetan za prirodu i morski ekosustav, osmislili su kolege iz Sicilije.

Slika 3. Rizomi posidonije pričvršćen pomoću biorazgradivih vezica na nosače.

Kako bi se pratio napredak i uspješnost postupka presađivanja, kontinuirano se pratilo stanje livade koje je pokazalo da je transplantacija bila uspješna. . Nakon uspješno postavljenih ekološki prihvatljivih sustava za sidrenje u srpnju 2021. godine, postupak transplantacije ponovljen je u četiri uvale unutar NP Kornati  u listopadu 2021. godine. U uvali Anica presađeno je 600 reznica, koje su uzete s donorske livade u uvali Prisliga. Tijekom ove transplantacije metodologija je bila nešto drugačija i ovaj put su nosači bili napravljeni od drvenih letvica, a rizomi posidonije pričvršćeni pomoću biorazgradivih vezica.

Slika 4. Ronioci pregledavaju nove transplantante.

U srpnju 2021. započela je kampanja Postani čuvar posidonije koja za cilj ima osvještavanje javnosti, posebice nautičara, o važnosti zaštite i očuvanja morskih cvjetnica, s posebnim naglaskom na posidoniju. Kako se i vi možete uključiti u zaštitu ove vrste, saznajete u kampanji projekta.

Tagovi: