Europska volonterska služba (EVS)

Erasmus+ jedan je od programa Europske komisije za čiju je provedbu nadležna Uprava za obrazovanje i kulturu. Jedan od njegovih dijelova je i Europska volonterska služba (EVS) koja omogućava sudjelovanje u dugoročnom međunarodnom projektu u nekoj od zemalja Europske unije (i šire), u trajanju od 2 mjeseca do godine dana i kratkoročnom projektu u trajanju od 2 tjedna do 2 mjeseca. Uvjet sudjelovanja u programu je dob od 17 do 30 godina.

EVS projekti se provode u organizacijama civilnog društva ili institucijama, koje se bave nekom od aktivnosti koja doprinosi općoj dobrobiti poput rada s osobama s posebnim potrebama, rada s djecom i mladima, ekologija, zaštita okoliša i održivost, organizacijski razvoj, kultura i umjetnost, administrativni poslovi i slično. Udruga Sunce je u pripremu i provedbu EVS projekata od 2015.g. uključena kao organizacija domaćin, u suradnji s organizacijom pošiljatelj i volonterima.

Udruga Sunce u ulozi organizacije domaćin prima međunarodne EVS volontere koje uključuje u različite aktivnosti, kako bi doprinijeli zaštiti prirode, okoliša, održivom razvoju turizma i poticanju lokalne zajednice na volontiranje.  EVS projektima želi se osigurati vrijednu potporu i obogaćenje rada udruge te poboljšati dimenziju multikulturnosti među zaposlenicima i u široj zajednici. Primjeri aktivnosti za EVS volontere: anketiranje posjetitelja u zaštićenim područjima, organizacija javnih događanja, edukativne radionice i izleti za djecu, izrada i distribucija komunikacijskih materijala, administrativna podrška u uredu, itd.

Volonterima na Europskoj volonterskoj službi su pokriveni troškovi puta, hrane, smještaja, zdravstvenog osiguranja te džeparac. Isto tako osiguran je tečaj lokalnog jezika i sudjelovanje u treninzima organizacije pošiljatelja, koja priprema volontera za sudjelovanje u volonterskoj službi.

Za više informacija o Evropskoj volonterskoj službi i potencijalnim partnerstvima obratiti se koordinatorici EVS programa na mail: [email protected].