Sunce na godišnjoj skupštini usvojilo Izvještaj o radu za 2022. godinu 

izvještaj-udruga-sunce

Godišnja skupština Sunca, na kojoj je prihvaćen Izvještaj o radu za 2022. godinu održana je 30. ožujka 2023. u prostorijama Sunca i putem Zoom platforme te je sudjelovalo 20 aktivnih članova.

Izvršna direktorica i voditeljica Programa zaštite okoliša i održivog razvoja Gabrijela Medunić-Orlić predstavila je sažetak Izvještaja o radu za 2022, koji je jednoglasno usvojen.

udruga-sunce-skupština

Među značajnim uspjesima na temu gospodarenja otpadom ističemo projekt: For Plastic-Free Croatian Islands koji je uspješno i završen. Unutar ovog projekta u rujnu je organizirana je prva dvodnevna Interdisciplinarna konferencija o prioritetima u gospodarenju otpadom – smanji, ponovno koristi i recikliraj Beyond Plastic Hrvatska.

Valja spomenuti da smo i organizirali edukativno – ekološku regatu Cleaning Sailing Race. Također, tijekom godine sudjelovali smo na nekoliko javnih savjetovanja vezanih uz gospodarenje otpadom na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini.

U 2022. godini, u naše edukacijske programe uključili smo 213 djece i mladih, dok smo u edukacijske programe namijenjene odgojno-obrazovnim djelatnicima uključili 365 odgojno-obrazovnih djelatnika.

Ukupno smo organizirali 20 javnih događanja (Eko Lastovo, Splitska biciklijada, 7 mjesečnih sajmova razmjene te sajam razmjene u uoči Europskog tjedna smanjenja otpada u Splitu te 3 dodatna sajma razmjene u Dubrovniku, Trogiru i na Vranskom jezeru, 4 filmska događanja Zavrti film u glavi, predstavljanje učeničkog proizvoda a’la Pašticade u Kiosku Društva Marjan, Noć albatrosa Lastovo i Noć albatrosa Komiža). Također sudjelovali smo na  Sajmu luka i igara na Vranskom jezeru  gdje smo prezentirali načine sprječavanja nastajanja otpada, posebice jednokratne plastike te javnom događanju u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  Poslušaj glas prirode, Čuvaj bioraznolikost Hrvatske. Tijekom godine organizirali smo i 2 Zelena izleta. Na svim ovim događanjima sudjelovalo je 1467 sudionika.

Nastavljena je suradnja sa Sveučilišnim odjelom za studije mora, Filozofskim fakultetom i Pravnim fakultetom putem nastavnih baza te dodatno s Ekonomskim fakultetom u Splitu statusom Sunca kao prihvatne organizacije za obavljanje dodatne stručne prakse za studente.

Ukupno je uključeno 15 studenata u programe društveno-korisnog učenja, stručne prakse i aktivnosti Sunca kao nastavne baze.

Tijekom godine provodile su se tri zagovaračke kampanje Zajedno bez plastike, Stop nasipavanju i Postani čuvar posidonije. Kampanja Zajedno bez plastike provodila se u okviru spomenutog  For Plastic-Free Croatian Islands projekta te smo uspješno zagovarali sprječavanje nastanaka otpada te izbjegavanje jednokratne plastike.

Kampanja Stop nasipavanju provodila se u okviru SEAS projekta i imala za cilj osvijestiti javnost kako uređenje obale treba biti vođeno načelima zaštite okoliša, uzimajući u obzir prvenstveno načelo predostrožnosti. To znači da se svaka ljudska aktivnost u okolišu prvo treba, u sklopu zakonom predviđenog postupka i uz sudjelovanje stručnih tijela, procijeniti sigurnom za okoliš.

Kampanja Postani čuvar posidonije započeta još u 2021.  nastavljena je kroz  intenzivan rad na pitanjima očuvanja livada posidonije. U Splitu je u lipnju  organizirana završna konferencija međunarodnog Interreg SASPAS projekta „Konferencija o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice“. Na konferenciji su prezentirani rezultati projekta, razmijenjena iskustva između različitih dionika te je izrađen i komuniciran niz preporuka za očuvanje livada posidonije.

Provedeno je i 7 informativno komunikacijskih kampanja čije su teme bile  povezane s aktivnostima i projektima koje su se održavali tijekom 2022.

To su kampanje: Živi zeleno (smanjenje otpada); Sajam razmjene; Cleaning Sailng Race; Biciklijada ; Kompostiranje (SENSE); Morske ptice, morski otpad i edukacija (Life Artina) i Održiva učenička poduzeća.

Nastavili smo rad na koordinaciji izrade osam planova upravljanja koji obuhvaćaju ukupno 23 zaštićena područja i 70 područja ekološke mreže (36 morskih i 34 kopnenih) na području ušća Krke, otoka Hvara, Malostonskog zaljeva, Pelješca, Korčule, Sniježnice, Konavoskog polja i Mljeta. Tijekom ovog procesa poticali smo bolje razumijevanje vrijednosti i pritiska zaštićenih područja i ekološke mreže te jačali međusektorsku suradnju u rješavanju. Izrađeni su i usvojeni opisi područja za 8 planova upravljanja.

Kroz projekt LIFE Artina radili smo testiranju ribolovnih alata za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica u suradnji s ribarima i Institutom za oceanografiju i ribarstvo. Izrađena je studija” Izvješće o testiranju prilagođenog ribolovnog alata i mjera za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica u Hrvatskoj u okviru projekta LIFE Artina”. U Splitu je u studenom organizirana je panel diskusija „Iskustva i preporuke za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica“  te je izrađen prijedlog mjera za smanjenje slučajnog ulova ptica.

Cjeloviti Izvještaj o radu  za 2022. godinu možete pročitati na poveznici.

izvještaj-udruga-sunce

Izvršna direktorica Medunić-Orlić iskoristila je priliku da predstavi Odvjetnički ured Krstulović – Tvrdić, otvoren na inicijativu sada već bivših zaposlenica Sunca, a sa ciljem usmjeravanje na okolišne slučajeve te doprinosa daljnjem razvoju okolišnog prava u Hrvatskoj. S uredom planiramo suradnju, a prva je u sklopu projekta SEAS.

Istaknuto je kako je započet i proces restrukturiranja Sunca u kojem aktivno sudjeluju svi zaposlenici Sunca te Upravni odbor, a čiji se dovršetak očekuje tijekom 2023. godine.

Spomenute su i aktivnosti za članove koje nas očekuju u ovoj godini, među kojima su Ronilački vikend, Cleaning Sailing Race i proslava 25 godina Sunca. Više o ovim aktivnostima saznajte putem našeg mjesečnog newslettera na koji se možete prijaviti ovdje.