Eko Life Lastovo akcija

life-artina-lastovo-eko-akcija

U ekološkoj akciji čišćenja na Lastovu, 14. lipnja zaposlenice, volonteri i članovi Sunca zajedno s djelatnicima Parka prirode Lastovsko otočje prikupili su oko 280 kilograma otpada s plaže.

Riječ je o akciji – Eko Life Lastovo organiziranoj u sklopu projekta LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ na plaži Kremena. Otpad se skupljao s čitave plaže i sa šumovitih područja iznad plaže, čime se obuhvatila ukupna površina od 480 m².

Plaža Kremena, jedna je od 3 plaže na kojima su se protekle 2 godine u sklopu projekta LIFE Artina pratile količina i sastav otpada naplavljenog na plažama prema zadanom Protokolu.

Tijekom akcije čišćenja prikupili smo veću količinu krupnijeg otpada, sastavljenog uglavnom od odbačenog ribolovnog alata, plastičnih predmeta iz kućanstava i plastičnih vrećica, ukupna masa prikupljenog otpada popela se na 277 kg. Kao i proteklih godina, na ovoj plaži pronašli smo velike količine mikroplastike.

Mikroplastika je sitni plastični materijal koji nastaje raspadanjem većih plastičnih predmeta i baš zbog svoje veličine predstavlja veliku opasnost za cijeli hranidbeni lanac.

Dnevnike akcija čišćenja i praćenja otpada pisanih od strane svih partnera na Life Artina projektu, a u kojima možete pročitati i pokoju zanimljivost s terena, možete pronaći ovdje: LINK.

Osim uklanjanja otpada, upoznali smo djelatnike Parka prirode Lastovsko otočje sa skraćenom verzijom Protokola koji bi u budućnosti koristili prilikom provedbe akcija uklanjanja otpada s plaža. Povremeno čišćenje otpada, iako nužno, nije dugoročno rješenje. Samo praćenjem vrsta i podrijetla otpada možemo djelovati na smanjenje njegovog nastajanja.

U večernjim satima, nakon Eko Life Lastovo akcije, nasmijala nas je ekipa Splicke scene u Caffe baru Kokolo. Komičari su se već upoznali s Life Artina projektom i dolaskom na Lastovo dobili bolji pogled na ovu temu te obećali kako će nam u sljedećoj akciji čišćenja doći i pomoći.

Iako je poznato da je morski otpad globalni problem koji ugrožava mnoge vrste pa tako i ptice, drago nam je da smo barem jedan mali dio zaštićenog područja prirode olakšali za 277 kg, a moguće spasili i poneki ptičji život.

Tagovi: