Izrada Stručne studije za potrebu izrade stručne podloge za promjenu granica Značajnog krajobraza Pakleni otoci te provedba edukativnog programa za djecu

pakleni-otoci-smilo-med-udruga-sunce

U sklopu ove usluge, Sunce izrađuje Stručnu studiju za potrebu izrade stručne podloge za promjenu granica Značajnog krajobraza Pakleni otoci s proširenjem zaštite na more.

U prostornom smislu, Studija obuhvaća područje ekološke mreže Pakleni otoci (HR3000095) te kopneni dio koji je zaštićen u nacionalnoj kategoriji značajni krajobraz. Proglašenje zaštićenog morskog područja ima u cilju zaštitu i obnovu prirodnih staništa, povećanje ribljeg fonda te očuvanje bioraznolikosti, kao našeg najvećeg prirodnog bogatstva.

Osim navedene Studije, Sunce će u sklopu ove usluge osmisliti i provesti edukativni program za školu u prirodi, uz sudjelovanje ribarske zajednice. Program na temu mediteranske endemske morske cvjetnice posidonije (Posidonia oceanica) i koristi zona bez ribolova namijenjen je djeci viših razreda osnovne škole.

Aktivnosti se provode  u okviru projekta Zaštićeno morsko područje Pakleni otoci Javne ustanove More i krš, koji financira Mediteranska mreža morskih zaštićenih područja MedPAN i zaklada Peter Bertarelli.

Naziv usluge: Izrada Stručne studije za potrebu izrade stručne podloge za promjenu granica značajnog krajobraza Pakleni otoci te provedba edukativnog programa za djecu

Usluga uključuje izradu Stručne studije za potrebe izrade stručne podloge za promjenu granica Značajnog krajobraza Pakleni otoci s proširenjem zaštite na more i zaštitu zapadnog morskog dijela arhipelaga u kategoriji posebnog rezervata. Osim toga, uključuje osmišljavanje i provedbu edukativnog programa za djecu viših razreda Osnovne škole Hvar na temu mediteranske endemske morske cvjetnice posidonije i koristi zona bez ribolova.

Naručitelj usluge: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš

Trajanje usluge: 13. 2. 2024. – 30. 11. 2024.

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol.

E-mail: [email protected]