Let’s Beach about It! Komunikacijska kampanja za smanjenje otpada u moru

Procjenjuje se da oko 80% morskog otpada dolazi iz kopnenih izvora i od aktivnosti s kopna, dok oko 20% otpada u moru završava kao rezultat (neodgovornog) pomorskog prometa i ribarstva. Prema Programu Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), samo 15 % morskog otpada pluta na morskoj površini; dodatnih 15 % ostaje u vodenom stupcu, a 70 % nalazi se na morskom dnu. Trenutačne procjene pokazuju da danas u oceanu ima više od 150 milijuna tona plastike. Ako se ništa ne promijeni, do 2025. godine ocean će sadržavati 1 tonu plastike na svake 3 tone ribe, a do 2050. oceani bi mogli imati više plastike nego ribe.

Jadransko more je polu-zatvoreni bazen s polaganim strujama, što ga čini ranjivim na onečišćenje. Prevladavajući dio morskog otpada sastoji se od plastičnih materijala, a mikro-plastika predstavlja sve veći uzrok zabrinutosti za degradaciju morskog i obalnog ekosustava, što potencijalno ugrožava funkcionalnost ekosustava, ribarenje (ribolovnu djelatnost) i turizam. Zato pokrećemo kampanju Let’s Beach about It!

Pridružite nam se na splitskoj Rivi 12. srpnja 2018. od 18 sati i sudjeluj u početku kampanje!

Udruga Sunce Split u sklopu ML-Repair projekta s partnerima iz Italije i Hrvatske ove godine pokreće niz aktivnosti usmjerenih upravo na opisane probleme. Hrvatska, a tako i Italija, suočava se sa sve većim problemima koje za sobom donosi masovni turizam. Ako želimo održati naš turizam, koji je trenutno jedna od najjačih ekonomskih grana u RH, moramo sinergijski djelovati na više razina te prekogranično. Kampanja, koju plasiramo događajem na splitskoj Rivi 12.07.2018. u 18 sati, nazvana je Let’s Beach about It uz slogan All Together for a Cleaner Adriatic, a predstavlja igru riječi koja bi nas trebala potaknuti da pričamo o tome, da osvijestimo odlazak s plaže kao trenutak u kojem možemo i sami izrazito pozitivno djelovati. Svaki put kad pospremimo stvari za sobom, možemo se osvrnuti i sigurno ćemo uočiti nekakav otpad. Taj otpad možemo pokupiti i time kroz nekoliko sekundi spriječiti daljnje onečišćenje plaža i mora.

Pojedinac sam može doprinijeti smanjenju problema. Svaki put kada idemo na plažu ili se nalazimo u blizini mora, potrebno je osvijestiti kakvu štetu slučajno zalutali komad plastike, boca, omot od sladoleda, plastična vrećica, ležaji na napuhivanje, čaše i slično mogu prouzročiti za morski ekosustav, a time posljedično i zdravlje i sigurnost ljudi. Hešteg #beaching koristi se na društvenim mrežama – popratite kampanju!

Ljeto 2018 obilježit će Facebook kampanja i web kampanja, medijska kampanja, radio kampanja, audio-vizualni materijali na trajektima i javnim površinama, gadgeti te promotivni/informativni materijali, nacionalne izložbe za djecu i zainteresiranu javnost u RH i Italiji, edukativne radionice i mnoštvo drugih aktivnosti.

Enjoy the beach, but leave it clean. Everytime you leave the beach pick up a piece of litter, yours and others!

Uživaj u plaži, ali je i ostavi čistom. Svaki put kad kreneš s plaže, pokupi dio otpada bilo da je tvoj ili tuđi!