ZELENI URED – nova usluga Udruge Sunce

zeleni-ured

Udruga Sunce koja se, među ostalim, bavi educiranjem i informiranjem građana o okolišno-odgovornom ponašanju i načinima poboljšanja svakodnevnih navika u svrhu zaštite prirode i okoliša, nastoji takva ponašanja i navike njegovati u svom poslovanju i organizaciji rada.

U prostorijama svog ureda, stoga, provodi niz mjera kojima educira zaposlenike, članove, međunarodne i nacionalne volontere te studente o načinima smanjenja negativnog utjecaja na okoliš u svakodnevnom životu. Ove mjere primjenjive su ne samo u uredu, već i kod kuće i većinom je riječ o jednostavnim promjenama koje lako može primijeniti bilo tko i u bilo kakvom okruženju. U našem uredu one se kontinuirano unaprjeđuju zajedno s novim saznanjima i mogućnostima u području zaštite okoliša, imajući u vidu vanjske i unutarnje te financijske, okolišne i socijalne aspekte.

U svrhu širenja ovih pozitivnih obrazaca ponašanja, izradili smo edukacijsku uslugu Zeleni ured – uslugu okolišno-odgovornog poslovanja namijenjenu udrugama, tvrtkama, malim i velikim poduzetnicima, obrtima, raznim ustanova te njihovim menadžerima i zaposlenicima.

Edukacija se sastoji od dva dijela. Prvi dio edukacije predviđa upoznavanje sa zelenim mjerama podijeljenim u nekoliko kategorija, po načinima uštede za Zemlju: energija, voda, otpad, nabava, transport. U drugom dijelu participativnim i praktičnim radom potiče se menadžere i zaposlenike (korisnike usluge) na izradu plana djelovanja u provođenju odabranih okolišno-odgovornih koraka. Zaposlenici vrednuju trenutno stanje svog poslovanja, utvrđuju područja u kojima je moguć napredak te zajednički planiraju načine uvođenja pozitivnih promjena.

Usluga, osim što ozelenjuje poslovanje, potiče korisnike na održivije promišljanje o svojim postupcima u svakodnevnom životu.

Ako se želite dodatno informirati o usluzi i načinima njenog provođenja za vaše poslovanje, kontaktirajte nas na: [email protected] .

Tagovi: