Dubrovnik ograničio korištenje jednokratne plastike!

psc-dubrovnik-plastika

U okviru projekta „Plastic Smart Cities” Udruge Sunce, gradsko vijeće Grada Dubrovnika na posljednjoj sjednici, 30. kolovoza 2021, usvojilo je Odluku o ograničavanju korištenja jednokratne plastike za Grad Dubrovnik te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada.

Odluka u svojoj naravi propisuje mjere kojima se u upravnim tijelima te u ustanovama i trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Grada Dubrovnika određuje ograničavanje korištenja plastike za jednokratnu uporabu te zamjena određenih predmeta koji se koriste u poslovanju s rješenjima prihvatljivim za okoliš, sve u cilju sprečavanja i/ili smanjenja nepovoljnog utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš.

Propisano je da se uporaba jednokratne plastike ograničava i za sva javna događanja koja Grad Dubrovnik (su)organizira ili (su)financira. Grad, ustanove i društva dužni su osigurati ili s organizatorom javnih događanja dogovoriti odvojeno prikupljanje otpada na mjestu održavanja, kao i njegov pravovremeni i prikladan odvoz i zbrinjavanje.

Nadalje, pri poslovanju Grada, ustanova i društava od sada je potrebno primjenjivati kriterije i mjerila zelene javne nabave kad god je to moguće. Jedna od mjera propisanih Odlukom odnosi se i na digitalizaciju dokumenata i promoviranje korištenja elektroničkih dokumenata među zaposlenicima, službenicima i namještenicima kad god je to moguće.

Donošenjem Akcijskog plana smanjenja onečišćenja plastikom u gradu Dubrovniku za razdoblje 2021. – 2026. u travnju 2021. godine, a čija je provedba započela još u lipnju organizacijom dvodnevne radionice, Grad Dubrovnik je postao prvi grad u Hrvatskoj koji ima takav dokument, dok se neke od ovih mjera primjenjuju i prije donošenja Plana i Odluke.

Cijelu odluku možete pronaći na web stranici Grada Dubrovnika.

Odluka obuhvaća ukupno 10 ključnih mjera:

  1. postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (plastika, papir, staklo, elektronički  otpad, biootpad, miješani komunalni otpad i dr.) na prikladna mjesta unutar institucija te odvajanje otpada na mjestu nastanka, kad god je to moguće, kao i osiguravanje adekvatnog otpremanja i zbrinjavanja sveg odvojeno-prikupljenog otpada
  2. digitalizacija dokumenata i promoviranje korištenja elektroničkih dokumenata među zaposlenicima, službenicima i namještenicima kad god je to moguće
  3. zamjena  jednokratnih  plastičnih  čaša staklenim ili drugim višekratnim čašama
  4. zamjena jednokratnih plastičnih slamki višekratnim rješenjima (slamke načinjene od alternativnih materijala poput papira, bambusa, čelika)
  5. zamjena jednokratnog plastičnog pribora za jelo i plastičnih žličica za kavu višekratnim metalnim priborom ili raspoloživim alternativama koje se izrađuju od prirodnih i biorazgradivih, odnosno kompostabilnih materijala (drvo, papir, vlakna, šećerna trska, trska bambusa i sl.)
  6. osiguravanje mogućnosti korištenja višekratnih šalica na aparatima za kavu i vodu, odnosno potpuno ukidanje korištenja jednokratnih plastičnih čaša
  7. osiguravanje nabavke pića i drugih tekućina isključivo u povratnoj ambalaži kad god je to moguće
  8. zamjena svih jednokratnih plastičnih vrećica višekratnim platnenim ili papirnatim vrećicama kad god je to moguće
  9. postupna zamjena i nabava uredskog pribora i higijenskih potrepština bez plastične ambalaže kad god  je to moguće
  10. postupna zamjena i nabava sredstava za čišćenje i osobnu higijenu s okolišno prihvatljivim sastojcima (poput prirodnih sredstava za čišćenje) te korištenje proizvoda koje je moguće nadopunjavati u cilju smanjenja stvaranja ambalažnog otpada.

Podsjetimo, World Wide Fund for Nature (WWF) pokrenuo je inicijativu Plastic Smart Cities koja podržava gradove i naselja na obali u poduzimanju mjera za zaustavljanje onečišćenja plastikom. Drugi mediteranski i europski gradovi, poput Nice, Izmira, Tangera, Amsterdama i Venecije, također su dio ove inicijative. Akcijski pan donesen je unutar projekta Plastic Smart Cities Croatia, kojem se u listopadu 2020. pridružio i Grad Trogir. Projekti partneri za Plastic Smart City Dubrovnik su: WWF Mediterranean, Udruga Sunce Split i Grad Dubrovnik.

Tagovi: