Održana godišnja Skupština Udruge

Izvjestaj-o-radu-sunce-split

Godišnja skupština Udruge Sunce, na kojoj je prihvaćen Izvještaj o radu za 2021. godinu i izmjene Statuta, održana je 31. svibnja 2022. putem Zoom platforme. Sudjelovalo je 20 članova od kojih je 19 aktivnih i jedna počasna članica.

Akcijski planovi smanjenja onečišćenja plastikom za gradove

Predstavljanje sažetka Izvještaja o radu započela je izvršna direktorica i voditeljica Programa zaštite okoliša i održivog razvoja Gabrijela Medunić-Orlić. Među značajnim ostvarenjima svog Programa, istakla je donošenje akcijskih planova smanjenja onečišćenja plastikom za gradove Dubrovnik, Trogir, Stari Grad na Hvaru te općinu Sali na Dugom Otoku. Ove planove pratile su i odluke o ograničavanju korištenja jednokratne plastike za Gradove/Općinu te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu navedenih Gradova/Općine.

Podaci o morskom otpadu prikupljeni tijekom akcija čišćenja

U 2021. intenzivirale su se aktivnosti na temi morskog otpada.  Kako bi osigurali kontinuitet zagovaranja utemeljenog na dokazima obrađuju se podaci o morskom otpadu prikupljeni tijekom akcija čišćenja. Monitoring morskog otpada provodi se kroz primjenu Protokola za provedbu akcija čišćenja morskog okoliša i obalnog područja od morskog otpada na području RH.

Odjel okolišnog prava

Značajan pomak u radu Sunca, a posebno Odjela okolišnog prava, predstavlja edukacija o zagovaranju održana u okviru projekta SEAS – Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem koja nam je pružila jasnije svijetlo o načinima i učincima uporabe pravnih i komunikacijskih alata u zagovaranju.

Ekološka sidrišta u Nacionalnom parku Kornati

Voditeljica Programa zaštite prirode Zrinka Jakl, istakla je kako su godinu su obilježili zagovarački uspjesi Sunca najvećim dijelom povezani s donošenjem dvaju pravilnika: izmjena i dopuna Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama te Pravilnika o zaštiti i očuvanju Parka prirode Telašćica. Također, nakon više od 20 godina zagovaranja, u koje je bilo uključeno i Sunce, postavljena su ekološka sidrišta u Nacionalnom parku Kornati. Postavljanje ovih sidrišta popraćeno je kampanjom Postani čuvar posidonije, provedenom SASPAS projektom, a usmjerenom na nautičare koji dolaze u NP Kornati. Intenzivan rad bio je u provedbi konzultacijskih procesa za izradu osam planova upravljanja za područja ušće Krke, otoka Hvara, Malostonskog zaljeva, Pelješca, Korčule, Sniježnice i Konavoskog polja te Mljeta, organizirana je 21 radionica za dionike te 11 unutarnjih radionica. Proveden je cijeli niz terenskih istraživanja mora.

Zelena poduzeća promiču održivo poduzetničko razmišljanje i djelovanje mladih

Voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje Margita Radman predstavila je iskorake učinjene projektom Održiva učenička poduzeća u hrvatskim srednjim školama – zelena poduzeća promiču održivo poduzetničko razmišljanje i djelovanje mladih ljudi u Hrvatskoj te izazove i rezultate provedenih edukacija o okviru LIFE Artina projekta.

Program Europskih snaga solidarnosti

U 2021. uspješno smo prošli složen proces dodijele Oznake kvalitete Agencije za mobilnost i programe EU za provedbu programa Europskih snaga solidarnosti za razdoblje od sedam godina (2021. – 2027.) za ulogu vodeće organizacije.

Voditeljica financija Samanta Šećer predstavila je financijski dio izvještaja i naglasila kako su ukupni prihodi Sunca porasli za 14 % u odnosu na prethodnu godinu te su iznosili 4.341.466 HRK, što je utjecalo na udio gospodarske djelatnosti.

Nakon predstavljanja Izvještaja o radu, Gabrijela Medunić-Orlić predstavila je izmjene Statuta te se glasovalo o usvajanju prijedloga Statuta te Izvještaja o radu za 2021. godinu. Oba dokumenta jednoglasno su prihvaćena.

Cjeloviti Izvještaj o radu  za 2021. godinu možete pročitati na poveznici.

Tagovi: