Sudjelovanje dionika na radionicama u 2021. doprinijelo kvaliteti budućeg Plana upravljanja

natura-2000-hvar

Udruga Sunce u sklopu usluge Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 5, koju provodimo za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, koordinira izradu 8 planova upravljanja koji obuhvaćaju 23 zaštićena područja i 70 područja ekološke mreže (36 morskih i 34 kopnena) na području ušća rijeke Krke, Hvara, Korčule, Pelješca, Malostonskog zaljeva, Mljeta i Konavala.

Planovi upravljanja izrađuju se kroz unaprijed osmišljen strukturirani proces koji uključuje seriju internih radionica sa zaposlenicima javnih ustanova koje upravljaju tim područjima i radionica za dionike.

U 2021. godini, u suradnji s javnim ustanovama, Udruga Sunce organizirala je ukupno 21 dioničku radionicu i 11 internih radionica.

Uključenost dionika u proces izrade plana upravljanja od velike je važnosti, jer dionici svojim znanjem i iskustvom s terena mogu uvelike doprinijeti razradi Plana upravljanja, ali i njegovog kasnijoj uspješnoj provedbi. Tako su dionici tijekom organiziranih radionica sudjelovali u analizi vrijednosti i pritisaka zaštićenih područja i područja ekološke mreže, izradi elemenata vizije kao kratkog opisa idealnog budućeg stanja područja te razradi prijedloga aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se postigli ciljevi očuvanja.

Premda je svako zaštićeno područje i područje ekološke mreže unutar ovih planova specifično, mnogi od njih susreću se sa sličnim problemima.

Morska i obalna ciljna staništa ugrožena su ponajviše rastom nautičkog turizma i s tim u vezi slobodnim sidrenjem, kao i ribolovnim aktivnostima, nasipavanjem i dohranjivanjem plaža, betoniranjem obale i otpadom iz mora.

Rastući pritisak gradnje i požari ugrožavaju šumska staništa, dok napuštanje tradicionalnih poljoprivrednih aktivnosti uzrokuje sve veće zaraštavanje travnjačkih staništa na kojima je upravo redovita kosidba ili ispaša najbolji način očuvanja bioraznolikosti.

Špilje i jame su se u prošlosti često koristile za odlaganje otpada, a događala su se i mehanička oštećenja špiljskih ukrasa te uznemiravanja špiljskih vrsta, najviše šišmiša.

Klimatske promjene sve su aktualnija tema u javnosti, pa je tako i na ovim radionicama vidljivo da građani sve više postaju svjesni njenih negativnih posljedica.

Rezultati procesa uključivanja dionika biti će vidljivi u planovima upravljanja kroz evaluaciju stanja, postavljene ciljeve i planirane aktivnosti, njihove prioritete i suradnike u provedbi. U novoj godini nastavljamo s provedbom internih i dioničkih radionica te se nadamo usvajanju svih planova upravljanja kako bi javne ustanove mogle krenuti s onim izazovnijim dijelom, njihovom provedbom.

Tagovi: