Plastic Smart Cities Croatia projekt uspješno priveden kraju

psc-dubrovnik-trogir

Udruga Sunce, u suradnji s organizacijom WWF Mediterranean, završila je provođenje projekta Plastic Smart Cities Croatia kojemu je cilj bio smanjenje plastičnog otpada u moru. Projekt je trajao dvije godine, a u njemu su kao partneri sudjelovali gradovi Dubrovnik i Trogir koji su provedbom projektnih aktivnosti doprinijeli smanjenju plastičnog otiska u različitim segmentima društvenog života i lokalne zajednice te potaknuli upotrebu alternativnih rješenja za jednokratnu plastiku.

Projekt je započeo upućivanjem poziva za sudjelovanje na adrese ukupno 82 priobalne općine i grada iz četiri dalmatinske županije. Čak 16 općina i gradova izrazilo je interes za suradnju, dok je 11 općina i gradova pristupilo i drugom koraku, detaljnom ispunjavanju upitnika o gospodarenju otpadom.

Nakon provedenog upitnika, kao projektni partneri odabrani su gradovi Dubrovnik i Trogir. Na temelju dostupnih podataka o gospodarenju otpadom za pojedine gradove, izrađena je Analiza pregleda trenutnog stanja gospodarenja otpadnom plastikom i korištenja jednokratne plastike za grad Dubrovnik i grad Trogir. Slijedom navedenog, izrađen je Akcijski plan smanjenja onečišćenja plastikom u gradu Dubrovniku za razdoblje 2021. – 2026. kao i Akcijski plan smanjenja onečišćenja plastikom u gradu Trogiru za razdoblje 2021. – 2026.

Gradovi su se obvezali poduzeti mjere i radnje kojima će se smanjiti količina odloženog plastičnog otpada za 30 % na pilot-području do 2022. i za 55 % na gradskoj razini do 2025. godine, što će najvećim dijelom postići primjenom sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata u pilot-područjima.

Gradovi Dubrovnik i Trogir, provedbom svih mjera, smanjit će količinu odloženog plastičnog otpada za 4 126,58 tona.

Akcijski plan u Gradu Dubrovniku uključuje i mjere za poboljšanje prikupljanja i odlaganja kompostabilnog i biorazgradivog plastičnog otpada, kao i projektiranje, financiranje i implementaciju Centra za ponovnu upotrebu, što će rezultirati smanjenjem količine biorazgradivog otpada za 573,49 tone u Gradu Dubrovniku.

U skladu s Akcijskim planom usvojena je posebna Odluka o ograničavanju upotrebe jednokratne plastike u svim javnim poduzećima i institucijama u vlasništvu Grada Dubrovnika i Grada Trogira. Ova Odluka ograničava upotrebu jednokratne plastike za sva javna događanja koja (su)organiziraju ili (su)financiraju navedeni gradovi. Primjenom ove Odluke, svaki djelatnik gradskih institucija smanjit će 14,56 kilograma plastičnog otpada godišnje.

U sklopu projekta, javnim natječajem, Grad Dubrovnik dobio je svoj jedinstveni predmet za višekratnu upotrebu, refil starter set Slobodo koji se sastoji od 100 % prirodnog praškastog refil gela za pranje ruku, kose i tijela s mirisom dubrovačkog bilja te višekratne staklene boce s dozatorom, koja se može puniti. Takvi proizvodi sadrže 99,2 % manje plastike u odnosu na konvencionalne proizvode, a smanjuju plastični otpad u svakodnevnom životu i kućanskom otpadu stanovnika grada Dubrovnika za 25 %.

Gradovi su u sklopu projekta organizirali četiri javna događanja bez jednokratne plastike. Najveći odaziv građana imali su Adventi bez plastike uz pomoć kojih je smanjena upotreba za čak 27 000 plastičnih čaša koje bi inače, na ovakvim događanjima, završile u otpadu.

Uadventskom duhu, Udruga Sunce u Trogiru je organizirala Sharing is caringswap sajam namijenjen razmjeni predmeta. Cilj sajma bio je ukazati kako postoji mogućnost pronalaska poklona za najmilije kojima štedimo novac, smanjujemo otpad i čuvamo okoliš.

Jedna od zanimljivih aktivnosti projekta svakako je bila studijska posjeta regiji Emilia-Romagna koja u Italiji prednjači u odgovornom gospodarenju otpadom i gradu Reggio Emilia koji svojim sustavom gospodarenja otpadom postiže rezultat od gotovo 85 % odvojeno prikupljenog otpada. Cilj studijskog putovanja bio je posjet primjerima dobre prakse u odgovornom gospodarenju otpadom utemeljenom na principima smanjenja stvaranja otpada, ponovnog korištenja i recikliranja.

U sklopu nacionalne kampanje Zajedno bez plastike, kojoj se projekt pridružio, na frekvencijama Radija Sunce emitira se radijska emisija istog naziva. Sve su projektne aktivnosti bile popraćene u radio-emisiji.

Gradovi Dubrovnik i Trogir dio su globalne inicijative Plastic Smart Cities koja podržava gradove i naselja na obali u poduzimanju konkretnih mjera za zaustavljanje onečišćenja plastikom, zajedno s drugim mediteranskim gradovima poput Nice, Izmira, Tangera, Amsterdama i Venecije.

Usprkos završetku projekta, Grad Dubrovnik i Grad Trogir nastavit će provoditi navedene mjere i primjenjivati načelo održivog razvoja u svom poslovanju, kao i održavati uspješnu suradnju s Udrugom Sunce. Mi se nadamo da će i ostali gradovi slijediti njihove primjere.

PSC

Tagovi: