Studijsko putovanje “For plastic free Croatian Islands”

bemed-italy-study-trip-for-plastic-free-croatian-islands-P2044892

U sklopu projekta „For plastic free Croatian Islands“, Udruga Sunce organizirala je studijsko putovanje u Italiju od 25. do 28. listopada.

Sudionici putovanja bili su predstavnici Komunalnog Stari Grad (direktor Petar Tresić i rukovoditelj operativno-tehničkih poslova Mihael Gamulin), Općina Sali s Dugog otoka (pročelnik Vladimir Radulić), partneri na projektu Zelena Akcija (Marko Košak) i suradnici komplementarnog projekta “Plastic Smart Cities Croatia” (Marin Spetič i Maja Golem), a vodiči na ovom putovanju bili su voditeljica projekta Tea Kuzmičić Rosandić iz Udruge Sunce i Marijan Galović, stručnjak za gospodarenje otpadom i konzultant pri kreiranju akcijskih planova i odluka za gradove Dubrovnik, Trogir i Stari Grad te Općinu Sali.

Cilj studijskog putovanja bio je posjet primjerima dobre prakse u odgovornom gospodarenju otpadom utemeljenom na principima smanjenja stvaranja otpada, ponovnog korištenja i recikliranja.

Posjetili smo regiju Emilia-Romagna koja u Italiji prednjači u odgovornom gospodarenju otpadom i grad Reggio Emilia koji svojim sustavom gospodarenja otpadom postiže rezultat od gotovo 85 % odvojeno prikupljenog otpada.

Marijan Galović dogovorio je posjet grupi za javne usluge IREN koja u pokrajinama Piacenza, Parma, Reggio Emilia, La Spezia, Vercelli i u gradu Torinu upravlja uslugama gospodarenja otpadom i energijom. Iren je odgovoran za čišćenje ulica, kolnika i urbanih zelenih površina, kao i čišćenje snijega zimi. Upravlja područjem na kojem živi 3 milijuna stanovnika na kojem ima 30 tvornica i 3000 vozila na šest različitih lokacija, a zapošljava 4000 ljudi.

U gradu Reggio Emilia, u kojem živi 170 000 stanovnika, 2016. godine započeli su Projekt Tricolore u cilju uspostave sustava “od vrata do vrata”, a do 2018. godine sustav je uspostavljen u cijelom gradu. U predgrađu, u kojem živi 75 000 stanovnika, iste godine uspostavili su sustav “od vrata do vrata” za sve frakcije otpada. U urbanom centru stanuje 85 000 stanovnika, a sustav je uspostavljen za biorazgradivi, zeleni i komunalni otpad već 2017. Za 10 000 stanovnika u povijesnom centru grada sustav je uspostavljen 2018. za biorazgradivi i komunalni otpad, dok se ostale frakcije prikupljaju zelenim otocima, reciklažnim dvorištima i EcoStationima (mjesta na kojima se u bilo koje doba dana mogu ostaviti sve frakcije otpada, ako niste na vrijeme ostavili otpad ispred vrata, a otvaraju se s identifikacijskim dokumentom).

Kada su uspostavljali sustav “od vrata do vrata” povećao im se broj ilegalno odloženog otpada na mjestima nekadašnjih zelenih otoka. Problem su riješili češćim odvozom i strogim videonadzorom, kao i uvođenjem nove funkcije zaposlenika – “detektiva”, kojemu je općina dala ovlasti otvarati vrećice i naplaćivati kazne.

Cijena njihove usluge za četveročlanu obitelj iznosi otprilike 400 EUR godišnje, odnosno 250 HRK mjesečno. Važno je imati u vidu kako njihova usluga, osim odvoza i pravilnog odlaganja otpada, uključuje i čišćenje ulica, kolnika i urbanih zelenih površina, a kućne kante, vrećice i ostali materijal koji je potreban za odvajanje otpada besplatan je. Cijena varira ovisno o broju ljudi u kućanstvu i količini stvorenog otpada, a ako kompostirate sami cijena se smanjuje za otprilike 20 %. U Splitu, primjerice, plaćate otprilike 90 HRK, ali moguće je da upravo zbog niske cijene usluge i imamo problem s otpadom i propadanjem vrijednih sirovina u komunalnom otpadu.

Dvije voditeljice Iren-a pokazale su nam kako se usluga provodi na terenu.

Grupa Iren kooperantima prosljeđuje dio posla pa tako usluge noćne smjene, odvojenog prikupljanja papira, sakupljanja glomaznog otpada i upravljanja dvaju reciklažnih dvorišta vrši Socijalna zadruga Cigno Verde, koju smo također posjetili, koja zapošljava teško zapošljive društvene skupine (bivši zatvorenici, imigranti i osobe s invaliditetom).

Zadruga ima 80 zadrugara i 130 zaposlenika, a na gospodarenju otpadom radi 50 ljudi.
Čak 40 % zadruge predstavnici su socijalno ugroženih skupina koji zaposlenjem rasterećuju Grad od korisnika socijalne skrbi pa tako Grad može novac utrošiti u razvoj. Istovremeno, zaposlenicima zadruga kreira ugodno okruženje za rad u kojem se osjećaju dobro i korisno.

Posebno su ponosni na svoju novu uslugu Compost-sharing kojom svakoj zainteresiranoj zgradi ili većem kućanstvu daju na korištenje njihov komposter, educiraju ih o kompostiranju i zajedno brinu o funkcioniranju i uspjehu kompostera.

U Riminiju smo posjetili sajam EcoMondo, sajam najučinkovitijih tehnoloških rješenja za primjereno/održivo upravljanje i valorizaciju otpada u svim oblicima, gospodarenje vodom, učinkovito korištenje resursa i  sirovina, sekundarne materijale i gospodarenje energijom te opće učinkovitosti, koji je oduševio naše sudionike.

S obzirom na to da u Starom Gradu i Salima imamo nove, mlade snage koje rade u sektoru gospodarenja otpadom, EcoMondo je našim sudionicima bio odličan izvor informacija o novim tehnologijama i metodama te dao mogućnost rasprave s nacionalnim i međunarodnim stručnjacima o glavnim tehničkim pitanjima i zaštiti okoliša.

Sudionici su imali priliku vidjeti kamione za prikupljanje tri različite frakcije otpada, Kompost city komposter sa solarnim ćelijama koji ne treba generator, spremnike koji se otvaraju aplikacijom, kao i modernije metode otpadomjera, ali i opremu za implementaciju sustava “od vrata do vrata” ili, kako Talijani kažu, porta a porta sustava.

Posjetili smo i Cattolicu, jedan od prvih talijanskih gradova koji je donio internu odluku o smanjenju plastike. Cattolica je turističko središte s 1 800 000 noćenja, što je ekvivalent 16 800 stanovnika (primjerice otok Krk ima cijeli 13667,25 ekvivalenta, Općina Sali 496, a Stari Grad 1329), a ima sustav gospodarenja otpadom s preko 80 % odvojenog prikupljanja.

Za vrijeme boravka u Bologni Marijan Galović upoznao je sudionike s „Last minute market-om“, sustavom koji povezuje dućane i proizvođače koji posjeduju određene količine neprodane hrane koja bi inače propala i bila bačena s ljudima i organizacijama kojima je takva hrana potrebna. Sustav, osim hrane, raspoređuje i nekorištene, ali ispravne lijekove koji često mogu spasiti život.

Prema izvještaja o radu organizacija je u 2019. godini samo iz tvrtke Aspiag service srl. preusmjerila 790 tona hrane prema gotovo 200 organizacija koje pomažu ljudima u potrebi. U suradnji s HERA – FarmacoAmico (velika tvrtka za gospodarenje otpadom), preuzeto je 55 000 komada različitih lijekova u vrijednosti od 668 000 EUR.

Profesorica Andrea Segre započela je ovaj projekt 1998. godine na Sveučilištu u Bologni, a danas je ovaj sustav uspostavljen u više od 40 talijanskih gradova i nekoliko drugih gradova u svijetu. Cjelokupna ideja ovog sustava eliminirati je otpad pomaganjem tvrtkama da upravljaju svojim viškovima tako da se oni prosljeđuju onima kojima trebaju umjesto da završavaju na odlagalištima ili u spalionicama.

Može se reći kako ovaj sustav ima višestruku ekonomsku korist za društvo, a financiraju ga privatne tvrtke čije viškove ova organizacija zbrinjava na društveno i ekološki najisplativiji način.

Nakon ovakvih putovanja možemo se samo zapitati zašto Talijani mogu, a mi nismo u stanju?

Zašto se vrijedne sirovine nalaze na pretrpanim odlagalištima diljem Hrvatske?

Možda se odgovor krije u činjenici da u Italiji komunalno prikuplja, a država zbrinjava otpad njihovim Nacionalnim sustavom prikupljanja i zbrinjavanja.

Svakako, zahvaljujući idejama i stečenom znanju sa studijskog putovanja moći ćemo složenije pisati nove projekte i još konkretnije zagovarati promjene zakona.

Projekt financira Beyond Med Association.

Tagovi: