Održana skupština Sunca

skupština-udruga-sunce

Na skupštini  Sunca održanoj 20. prosinca 2022. u prostorijama Sunca i putem Zoom platforme sudjelovalo je 19 aktivnih članova.

Nakon što je Izvršna direktorica i voditeljica Programa zaštite okoliša i održivog razvoja Gabrijela Medunić-Orlić pozdravila sve prisutne i utvrdila kvorum, voditeljica financija Samanta Šećer predstavila je Financijski plan za 2023. godinu.

Financijski plan za 2023. godinu. i organizacijski operativni plan za 2023. godinu

Iz Financijskog plana za 2023. vidljivo je kako je situacija izazovnija jer su tijekom 2022. završili te u 2023. godini završava nekoliko višegodišnjih projekata Sunca.  

Gabrijela Medunić-Orlić predstavila je i Organizacijski operativni plan za 2023. godinu. Uz značajan angažman na prikupljanju sredstva, slijedi nam i dosta ambicioznih, ali nužnih komunikacijskih aktivnosti koje smo dogovorili Komunikacijskom strategijom 2022.-2026., a koje je predstavila voditeljica komunikacija i odnosa s javnošću Maja Jurić.

U 2023. planiramo nastaviti s daljnjom edukacijom i jačanjem zaposlenika. Očekuje nas restrukturiranju Sunca, kao i daljnji razvoj članstva i volonterstva, osobito lokalnog.

Oba dokumenta jednoglasno su prihvaćena.

Programski operativni plan za 2023. godinu

Predsjednica Upravnog odbora i voditeljica Programa zaštite prirode Zrinka Jakl, predstavila je Programski operativni plan ispred Zaštite prirode. Program Zaštite prirode nastavlja s radom na planovima upravljanja, monitoringu posidonije i zagovaranju njene zaštite, aktivnostima kartiranja,  kao i praćenjem i sudjelovanjem u procesu proglašenja zaštićenih područja u moru.

Gabrijela Medunić-Orlić je naglasila da Program zaštite okoliša i održivog razvoja nastavlja na zagovaranju principa održivog gospodarenja otpadom te osobito provedbe prioriteta smanji stvaranje otpada. Aktivnosti programa u 2023. usmjerene su i ka poticanju razvoja održivog turizma, Dalmatia Green projekt ali i sudjelovanje u razvoju civilnog društva.

Ispred Odjela okolišnog prava, voditeljica Ivana Krstulović najavila je kako će rad Odjela uz stalni i višegodišnji servis za građane Zeleni telefon, imati naglasak na strateške parnice za koje su stvarali temelje u 2022. godini kroz SEAS projekt.

Margita Radman, voditeljice Odjela edukacija izvijestila je kako je u 2023. planirano nekoliko usluga edukacije, a Sunce će pokrenuti i postupak za certificiranje kao organizacije koja provodi edukacije u sklopu certifikata SKOCKANO GOOD inicijative.

Programski operativni plan je jednoglasno prihvaćen.

Članstvo u Suncu

Zbog prelaska na euro, s članovima se razgovaralo o iznos članarine za razdoblje od 20.12.2022.g. – 31.12.2023.g. Naime, prelaskom na EURO iznos godišnje članarine zaposlene iznositi će 10€, a za nezaposlene, studente i umirovljenike 5€. Članovi koji volontiraju 10 sati ili više oslobađaju se članarine za tekuću godinu. Kako se učlaniti saznajte -> OVDJE.

Tagovi: