ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy

ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy

ADRIREEF projekt (Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy) započeo je 01.12.2018. godine i trajat će ukupno 36 mjeseci (do 30. studenoga 2021.).

Opći je cilj projekta ADRIREEF ispitati potencijal grebena (prirodnih i umjetnih) u Jadranskom moru u svrhu jačanja plave ekonomije. Termin “plava ekonomija” odnosi se na održivo korištenje morskih resursa za gospodarski razvoj, poboljšanje života i stvaranje dodatnih radnih mjesta uz očuvanje zdravlja morskih ekosustava. Uz adekvatan zakonodavni okvir i uspostavu monitoringa, projekt ADRIREEF istražit će nove mogućnosti zaštite resursa uz osmišljavanje inovativnih i održivih gospodarskih aktivnosti.

Nositelj projekta je Grad Ravenna (Comune di Ravenna), a partneri su Regionalna okolišna agencija Emilia Romagna (Agenzia regionale per la prevenzione l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna), Nacionalno istraživačko vijeće (Consiglio nazionale delle ricerche, Roma), Regionalna okolišna agencija Puglia (Agenzia regionale per la prevenzione l’ambiente e l’energia della Regione Puglia), Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku (Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Trieste), Razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije RERA, Razvojna agencija Zadarske županije Zadra Nova, Sveučilište u Zadru, Institut Ruđer Bošković, Pomorski fakultet u Rijeci te Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Split.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Povećati potencijal jadranskih grebena kako bi se povećala plava ekonomija, a time i mogućnost zapošljavanja;
  2. Testirati inovativnih i integriranih sustava monitoringa (praćenja stanja) s minimalnim utjecajem na okoliš;
  3. Izraditi preporuke i smjernice za održivo korištenje Jadranskog mora.

Predviđeni rezultati:

  • Zahvaljujući ADRIREEF projektu poboljšat će se percepcija o Jadranskom moru kao atraktivnom području za razvoj poslovanja malih i srednjih poduzeća;
  • Područja grebena bit će bolje istražena kao potencijal za gospodarski rast;
  • Zainteresirani pojedinci i organizacije postat će svjesni društveno-ekonomskog potencijala umjetnih i prirodnih grebena, važnosti održivog rasta čime će se poboljšati njihov osjećaj “vlasništva” nad takvim područjima;
  • Istraživačke institucije i donositelji odluka raspolagat će s inovativnim i održivim metodologijama monitoringa (praćenja stanja), korisnim za dugoročnu procjenu stanja grebena;
  • Poduzetnici će dobiti najnovije informacije i mogućnosti edukacije o postojećim i novim idejama za pokretanje poslovnih aktivnosti, ali i za poboljšanje postojećih;
  • Lokalne / regionalne institucije i investitori imat će podatke multidisciplinarnih analiza dosadašnjih praksa, inovativnih ideja i financijskih planova za održivo i učinkovito korištenje grebena, raspolagat će alatima za razvoj politika, strategija i akcijskih planova za okolišno i gospodarsko poboljšanje grebena i okolnih područja;
  • Mogućnosti financiranja prilagođenih inicijativa za održivo korištenje grebena sa znanstvenog i ekonomskog stajališta.

Projekt se financira u okviru 2014 – 2020 Interreg V-A, Italy – Croatia CBC Programme https://www.italy-croatia.eu/web/adrireef

Ukupni iznos projekta je 2.814.830,00 €, od čega Program financira ukupno 2.392.605,50 €.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET