ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy

ADRIREEF projekt (Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy) započeo je 01.12.2018. godine i trajat će ukupno 36 mjeseci (do 30. studenoga 2021.).

Opći je cilj projekta ADRIREEF ispitati potencijal grebena (prirodnih i umjetnih) u Jadranskom moru u svrhu jačanja plave ekonomije. Termin “plava ekonomija” odnosi se na održivo korištenje morskih resursa za gospodarski razvoj, poboljšanje života i stvaranje dodatnih radnih mjesta uz očuvanje zdravlja morskih ekosustava. Uz adekvatan zakonodavni okvir i uspostavu monitoringa, projekt ADRIREEF istražit će nove mogućnosti zaštite resursa uz osmišljavanje inovativnih i održivih gospodarskih aktivnosti.

Nositelj projekta je Grad Ravenna (Comune di Ravenna), a partneri su Regionalna okolišna agencija Emilia Romagna (Agenzia regionale per la prevenzione l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna), Nacionalno istraživačko vijeće (Consiglio nazionale delle ricerche, Roma), Regionalna okolišna agencija Puglia (Agenzia regionale per la prevenzione l’ambiente e l’energia della Regione Puglia), Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku (Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Trieste), Razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije RERA, Razvojna agencija Zadarske županije Zadra Nova, Sveučilište u Zadru, Institut Ruđer Bošković, Pomorski fakultet u Rijeci te Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Split.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Povećati potencijal jadranskih grebena kako bi se povećala plava ekonomija, a time i mogućnost zapošljavanja;
  2. Testirati inovativnih i integriranih sustava monitoringa (praćenja stanja) s minimalnim utjecajem na okoliš;
  3. Izraditi preporuke i smjernice za održivo korištenje Jadranskog mora.

Predviđeni rezultati:

  • Zahvaljujući ADRIREEF projektu poboljšat će se percepcija o Jadranskom moru kao atraktivnom području za razvoj poslovanja malih i srednjih poduzeća;
  • Područja grebena bit će bolje istražena kao potencijal za gospodarski rast;
  • Zainteresirani pojedinci i organizacije postat će svjesni društveno-ekonomskog potencijala umjetnih i prirodnih grebena, važnosti održivog rasta čime će se poboljšati njihov osjećaj “vlasništva” nad takvim područjima;
  • Istraživačke institucije i donositelji odluka raspolagat će s inovativnim i održivim metodologijama monitoringa (praćenja stanja), korisnim za dugoročnu procjenu stanja grebena;
  • Poduzetnici će dobiti najnovije informacije i mogućnosti edukacije o postojećim i novim idejama za pokretanje poslovnih aktivnosti, ali i za poboljšanje postojećih;
  • Lokalne / regionalne institucije i investitori imat će podatke multidisciplinarnih analiza dosadašnjih praksa, inovativnih ideja i financijskih planova za održivo i učinkovito korištenje grebena, raspolagat će alatima za razvoj politika, strategija i akcijskih planova za okolišno i gospodarsko poboljšanje grebena i okolnih područja;
  • Mogućnosti financiranja prilagođenih inicijativa za održivo korištenje grebena sa znanstvenog i ekonomskog stajališta.

Projekt se financira u okviru 2014 – 2020 Interreg V-A, Italy – Croatia CBC Programme

Ukupni iznos projekta je 2.814.830,00 €, od čega Program financira ukupno 2.392.605,50 €.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Voditeljica projekta: MSc. Matea Špika, mag.biol

Povezane vijesti

Koraligen – zašto ga moramo čuvati? (2021)

Učenici iz Petrinje posjetili su ronilački centar na Braču (2021)

Pogledajte online izložbu Adrireef projekta “Potraga za odgovorima” (2021)